2013
STYCZE 2013

4 stycznia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy


6 stycznia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Zespo퀅 Wokalnego „Moderato” pt. „W 턻i켾ecznym nastroju”

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

Akompaniament: Damian Micha쿽wski

Zesp車 Wokalny „Moderato” powsta w kwietniu 1984 roku w Olsztynie. Pocz켾kowo by쿪 to grupa 풽ska, wywodz켧a si z chru Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Olsztyn”, p撰niej do낢czyli tak풽 m轅czy펝i – rwnie z zespo퀅 „Olsztyn”, a tak풽 z chru olsztyskiej rozg쿽턭i Polskiego Radia. Od pocz켾ku piecz nad zespo쿮m sprawuje W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz, ktry opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chr pie턭i i jednocze턭ie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, rwnie od 1984 roku, akompaniuje zespo쿽wi Alina Malinowska. Repertuar Moderato to przede wszystkim koldy, pie턭i patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i wsp車czesne przeboje muzyki rozrywkowej. W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz dba o to, by piosenki chru by퀉 melodyjne, 쿪two wpadaj켧e w ucho, o niebanalnych tekstach. Zesp車 wykonuje m.in. pie턭i Bu쿪ta Okud풹wy, Jerzego Petersburskiego, tak풽 sporo W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, ktry swoje kompozycje opiera czsto na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Wstp wolny.
7 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz – STUDENCKI STYCZE

Ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej oraz pokaz pracy warsztatowej interdyscyplinarnych warsztatw dla m쿽dzie퓓, studentw i doros퀉ch, na podstawie wiersza Jana Rybowicza pt. „Narkomanie”.

Wystpuj studenci kierunku Nauka o rodzinie Wydzia퀅 Teologii UWM:

- Kinga Posiewka

- Sylwia Romaczuk

- Ewelina Siwek

- Magdalena Szczerbuk

- Micha Szwarc

Wstp wolny.

Zrealizowano ze 턳odkw finansowych Samorz켨u Miasta Olsztyna.


9 stycznia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wieczr z Krzysztofem Koz쿽wskim

Krzysztof Koz쿽wski zadebiutowa w 2008 roku powie턢i pt. „Gra przemienienia”. Podczas spotkania bdzie promowa swoj najnowsz ksi굻k pt. „Dwie drogi”. Oprcz pisania zajmuje si tak풽 dziennikarstwem. Mieszka w Olsztynie. Ponadto tego dnia zaprezentowany zostanie film studentw Wydzia퀅 Teologii UWM, nawi콄uj켧y do najnowszej ksi굻ki autora.

Spotkanie prowadzili:

Magdalena Pasieka i Micha Szwarc

Wsp車organizacja: Wydzia Teologii UWM w Olsztynie

oraz studenci kierunku Nauka o rodzinie

zdjcie >>>  


11 stycznia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy fotografii Marzeny Huculak

Marzena Huculak

Urodzona w Olsztynie. Studia w Pastwowej Wy퓋zej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdasku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1994 roku w Pracowni Malarstwa prof. Hugona Laseckiego, aneks z witra퓎 w Pracowni Malarstwa 쫈iennego prof. Andrzeja Dyakowskiego. Od 1994 roku asystent w olsztyskiej Wy퓋zej Szkole Pedagogicznej, w Pracowni Malarstwa prof. zw. Kiejstuta Bere펝ickiego. Kwalifikacje I stopnia, a nastpnie stopie doktora habilitowanego uzyska쿪 w Akademii Sztuk Piknych w Gdasku. Obecnie adiunkt w Instytucie Sztuk Piknych Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, cz쿽nek ZPAP.

Uprawia malarstwo, rysunek i fotografi. Autorka 21 wystaw indywidualnych, m.in.: w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim. Udzia w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju, m.in.: Oglnopolski Przegl켨 Malarstwa M쿽dych „Promocje” Legnica 1995 rok; Olsztyskie Biennale Plastyki, Galeria BWA, Olsztyn; „Ex Cathedra”, Galeria Lufcik, Warszawa 2002 rok; Oglnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trjmiasto 2003, 2005 rok; Wystawa Malarstwa Rysunku Grafiki i Rze펉y, Trjmiasto 2004 rok; VII Jesienny Salon Sztuki, Galeria BWA, Ostrowiec 쫤itokrzyski 2004 rok; XXXIII Konfrontacje Fotograficzne, MOS oraz Ma쿪 Galeria, Gorzw Wielkopolski 2006 rok; XXI Festiwal Polskiego Malarstwa Wsp車czesnego, Zamek Ksi굻켾 Pomorskich, Szczecin 2006 rok; X Midzynarodowy Salon Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, Galeria BWA, Ostrowiec 쫤itokrzyski; tak풽 udzia w wystawach zbiorowych za granic: we W쿽szech, Francji, Niemczech, Belgii, Rosji i Ukrainie.

Wyr璨nienia: 1997 rok - Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej; 2001 rok - Grant UWM; 2003 r. List gratulacyjny Prezydenta Miasta Olsztyna; 2003 rok - List gratulacyjny Wojewody Warmisko-Mazurskiego; 2007 rok - Nagroda Rektora II st.; 2010 rok - nagroda zespo쿽wa: Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego; 2012 rok - Srebrny Laur Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego.

zdjcie >>>


11 stycznia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy


13 stycznia

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Poranek w Kamienicy

Koncert uczniw szko퀉 muzyki rozrywkowej FeelHARMONIA

FeelHARMONIA to olsztyska szko쿪 nauki gry na instrumentach klawiszowych (fortepian, keyboard, syntezator) oraz 턯iewu, za쿽퓇na w 2010 roku przez Rafa쿪 Gajewskiego. W szkole uczniowie indywidualnie pracuj nad utworami muzyki rozrywkowej i klasycznej (wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej). Zajmuj si tak풽 aran풹cj i improwizacj.

zdjcie >>>  13 stycznia

(niedziela) godz. 12.00, Galeria Rynek MOK, Targ Rybny

XXI Fina Wielkiej Orkiestry 쫤i켾ecznej Pomocy

W Galerii Rynek MOK, od godz. 12.00:

Gratka dla wnuczka i dziadka, czyli animacje, pokazy, licytAkcje i inne

Na Targu Rybnym od godz. 13.00:

Wystpy artystyczne dla dzieci i seniorw oraz koncerty

Szczeg車owy program:

12.00 – Wystp uczestnikw VIII Edycji Programu „Aktywni Razem” KIS MZPiTU w Olsztynie

12.30-13.50 – Loteria Fantowa KIS MZPiTU

13.50 – Wystpy zespo퀅 „Pracowania Piosenki” z Pa쿪cu M쿽dzie퓓 im. Orl켾 Lwowskich w Olsztynie

14.00 – „Robotyczny 쫤iat” – pokaz zorganizowany przez PROJEKTOR – wolontariat studencki

15.15 – Smakowite warcaby – Romana Rogali, kuchmistrza z restauracji „Kontrasty”

15.30 – Animacja teatralna – Teatrzyk Harmonia Jenny Burniewicz zaprasza dzieci do wsplnej zabawy

16.00 – LicytAkcja – prowadzenie Iwona Boliska-Walendzik i Maja Dzieci켾ek

16.30 – Wy턢igi Oldtimerw – samochody napdzane powietrzem wykonane przez Krzysztofa Tanajewskiego

17.00 – LicytAkcja – prowadzenie Iwona Boliska-Walendzik i Maja Dzieci켾ek

17.30 – Rozgrywka multimedialna

18.00 – G농wna LicytAkcja – prowadzenie Iwona Boliska-Walendzik i Maja Dzieci켾ek

18.30 – Muzyczne zabawy w rytmie WO쪷 – wyst켺i znakomity chr De Novo Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, zdobywca II nagrody na XI Festiwal Chrw, Kabaretw i Zespo농w Seniora w Warszawie

19.00 – LicytAkcja - prowadzenie Iwona Boliska-Walendzik i Maja Dzieci켾ek

19.30 – Krcio퀉 – datek na ostatek

Na LicytAkcjach prace:

Iwony Boliskiej–Walendzik, Marzeny D켦rowskiej, Joanny Golon, Edyty Jurkowskiej, Agnieszki Odrakiewicz, Zbigniewa Urbalewicza, Wies쿪wa Wachowskiego, Aleksandra Wo쿽sa, Renaty Zimnickiej-Prabuckiej oraz prace podopiecznych Warsztatw Terapii Zajciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upo턫edzeniem Umys쿽wym, rkodzie쿽 ko쿪 haftu wst굻eczkowego Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie oraz prace cz쿽nkw Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi” dzia쿪j켧ego przy MOK w Olsztynie.

zdjcie >>>  14 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

Wernisa wystawy malarstwa Bogdana Gruszczyskiego pt. „Pejza warmisko-mazurski oczami amatora”

Bogdan Gruszczyski

Malarstwem zaj교 si w 2003 roku, zaraz po zakoczeniu kariery zawodowej. Od 2004 roku nale퓓 do Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”, dzia쿪j켧ego przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie. Maluje olejem i akrylami, najchtniej pejza풽. Prace prezentowa na wystawach zbiorowych, organizowanych przez KPA „S켽iedzi”, wystawach wojewdzkich, a tak풽 konkursach krajowych, uzyskuj켧 kilka wyr璨nie.

zdjcie >>>  14 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz – STUDENCKI STYCZE

Premiera filmu dokumentalnego zrealizowanego przez studentw Organizacji Sfery Kultury na kierunku Nauka o rodzinie Wydzia퀅 Teologii UWM.

Autorzy:

- Ewelina Dom풹lska

- Jolanta Drejka

- Emilia Iwin-Kot

- Kamil Leszczyski

- Natalia Okorska

- Agnieszka Omelianowicz

- Ernest Rabij

- Joanna Staczuk-Sasin

- Natalia Zembrzuska

Opieka:

dr Maria Piechocka-K쿽s i mgr Ma쿲orzata Prusak

Wstp wolny.15 stycznia

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Moje kino

Pokaz filmw krtkometra퓇wych studentw PWSFTviT w 즣dzi pt. „Walki w klatkach”

Zobaczyli턬y:

Filmy studentw I roku:

„Blok” – Paulina Zi車kowska (1:17)

„PING PONG” – Natalia Krawczuk (1:04)

„Pac!” – Alicja B쿪szczyska (1:19)

„Latarnia” – Damian Krakowiak (1:07)

Filmy studentw II roku:

„Koszmar” – Ewa 즩czkw (4:40)

„Rozpoznanie” – Edward Kurczewski (4:13)

„Przynta” – Marta Magnuska (8:13)

„즩kasz i Lotta” – Renata G켽iorowska (8:37)

„칚ny nie ma w domu” – Marcin Podolec (4:44)

Filmy studentw III roku:

„ab ovo” – Anita Kwiatkowska-Naqvi (5:12)

„Kigo” – Izumi Yoshida (6:31)

„My턫i” – Martyna Mrozowska (3:18)

„Potworioza” – Micha Makowski (6:32)

„Stoliczku nakryj si 2” – Tymon Albrzykowski (7:08)

Filmy dyplomowe:

„Wywijas” – Andrzej Jobczyk (5:34)

„Stefan i 칤czek” – Piotr Hoang Ngoc (12:30)

„Casting” – Kacper Zamar쿽 (13:53)

„Ziegenort” (trailer) – Tomasz Popakul (4:00)

oraz

„Niech 퓓je Krl” – Marta Chy쿪 (6:00)

„Dr엽ce Tr켦y” – Natalia Bro퓓ska (3:40)

zdjcie >>>


16 stycznia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu ROCKOWE INSPIRACJE

Prelekcja pt. „Czy 켨쿽 (STING) potrafi piknie 턯iewa?”O tekstach Stinga ilustrowanych muzyk opowiada Andrzej Dramiski.

Lista utworw:

Roxanne

Every Breath you take

If you love

Monn over

Fragile

Mad about  you

Jeremiah Blues I

Brand New  Day

Sacred Love

Englishman in New York

Wstp wolny.

zdjcie >>>  17 stycznia

(czwartek) godz. 17.30, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy malarstwa i rysunku wyk쿪dowcw Akademii Sztuk Piknych w Gdasku pt. „176 km”

Uczestnicy wystawy:

Anna Bem-Borucka

Joanna Kamirska-Niezgoda

Gra퓓na Krczkowska

Roman Gajewski,

Marek Wrbel

Stanis쿪w Stasiulewicz

Przemys쿪w 즣paciski

Zbigniew Gorlak

Miko쿪j Harmoza

Jaros쿪w Bau

Waldemar Wo펝iak

Grzegorz Radecki

Andrzej 쫞amkiewicz

Marek Model

Wstp wolny.

zdjcie >>>17 stycznia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja Rafa쿪 Btkowskiego pt. „Jak powstawa쿪 miejska gazownia w Olsztynie?”

Opowie뜻 o pocz켾kach olsztyskiej gazowni dla wszystkich mi쿽턭ikw historii naszego miasta. Rafa Btkowski w swojej prelekcji zdradzi dlaczego w Olsztynie wybrano o턻ietlenie gazowe, a nie elektryczne. Pokaza gdzie planowano lokalizacj miejskiej gazowni i przybli퓓 histori jej powstania.

zdjcie >>>18 stycznia

(pi켾ek) godz. 17.05, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – I Warmiskie Spotkania Teatrw Jednego Aktora „SOLO”

Inauguracja I Warmiskich Spotka Teatrw Jednego Aktora „SOLO”


Kolejne punkty programu:

godz. 17.30, Spichlerz MOK

Monodram Arkadiusza Jakszewicza pt. „Roody Alien – Przemwienie”    zdjcie >>>

godz. 18.15, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena     

Monodram 즩kasza Matuszka pt. „Russkij Ostrov”     zdjcie >>>

godz. 19.45, Kamienica Naujacka MOK

Monodram Jakuba Konrada Korzunowicza pt. „Niebo tu za zakrtem”      zdjcie >>>

19 stycznia (sobota)

godz. 15.00, Kamienica Naujacka MOK

Monodram Dariusza Sosiskiego pt. „Tancerz mecenasa Kraykowskiego”      zdjcie >>>

godz. 16.00, Spichlerz MOK

Monodram Wiktora Malinowskiego pt. „Pozor u nem穿em”     zdjcie >>>

godz. 17.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Monodram Anny Wojnarowskiej pt. „Ismena – nieopisana siostra”     zdjcie >>>

godz. 18.30, Spichlerz MOK

Monodram Treva Hilla pt. „The Miller's Tale” (spektakl w j. Angielskim)    zdjcie >>>

godz. 19.15, Kamienica Naujacka MOK

Monodram Agnieszki Przepirskiej pt. „I Bd 쫤ita”    zdjcie >>>

godz. 20.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Monodram Bartosza Mazurkiewicza pt. „Koniec” (spektakl go턢inny)     zdjcie >>>

godz. 21.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Og쿽szenie werdyktu I Warmiskich Spotka Teatrw Jednego Aktora „SOLO”

Jury konkursu odbywaj켧ego si podczas I Warmiskich Spotka Teatrw Jednego Aktora „SOLO”, nagrod Grand Prix w wysoko턢i 2000 z przyzna쿽 Agnieszce Przepirskiej za monodram „I bd 턻ita”. Wyr璨nienie otrzyma Darek Sosiski za monodram „Tancerz mecenasa Kraykowskiego”. Ponadto jury przyzna쿽 trzy indywidualne nagrody wysoko턢i 1000 z. Serdecznie gratulujemy!

Nagrody indywidualne w wysoko턢i 1000 z ka풼a jury przyzna쿽:

Janina Tomaszeska – 즩kaszowi Matuszkowi za monodram „Russkij Ostrov”

Wies쿪w Geras – Mateuszowi Olszewskiemu za monodram „Novecento”

Marek Brand – Annie Wojnarowskiej za monodram „Ismena-nieopisana siostra”

Wstp wolny.


Uczestnikw ocenia bdzie jury w sk쿪dzie:

Janina Tomaszewska

Pedagog teatralny. Od 30 lat zaanga퓇wana w amatorski ruch teatralny. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, re퓓serka spektakli „Bia쿮go Teatru” w Olsztynie. Prowadzi zajcia teatroterapii w teatrze osb niepe쿻osprawnych, zapraszana do prowadzenia warsztatw teatralnych na terenie ca쿮go kraju. Traktuje teatr nie tylko jako form ekspresji artystycznej, ale jako drog rozwoju osobowo턢i, rozwoju rozumianego holistycznie – prac cia쿪, emocji i intelektu. W swojej pracy 낢czy umiejtno턢i nauczyciela jogi z ogromn intuicj artystyczn do sceny.

Wies쿪w Geras

Za쿽퓓ciel i animator Oglnopolskiego Festiwalu Teatrw Jednego Aktora, pomys쿽dawca i dyrektor festiwalu WROSTJA, czyli najstarszego festiwalu monodramw na 턻iecie, organizowanego we Wroc쿪wiu od 1966 roku. Przez wiele lat pracowa w agencji prasowej Intrepress. Kierowa tak풽 wydawnictwem „Wratislavia” oraz rocznikiem „Kalendarz Wroc쿪wski”. Jest tak풽 dokumentalist wroc쿪wskiego 퓓cia kulturalnego. Mwi, 풽 to cz쿽wiek instytucja, z notesem wype쿻ionym telefonami teatrologw, mened풽rw, re퓓serw, dziennikarzy i aktorw. Uda쿽 mu si 턢i켫n길 na wroc쿪wskie sceny artystw z najdalszych stron 턻iata.

Marek Brand

Dramaturg, re퓓ser, aktor i prozaik. Twrca i kierownik artystycznego, offowego Teatru „Zielony Wiatrak”, dzia쿪j켧ego w trjmie턢ie od 1994 roku. Zajmuje si teatrem, pisze dramaty i ma쿮 formy prozatorskie. Laureat wielu nagrd za scenariusz, re퓓seri i kreacje aktorskie, m.in. Grand Prix – XV sdzkich Spotka Teatralnych za spektakl „Drapacze chmur”. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdaska „Gdaska Nagroda Teatralna” za 2008 rok. Od roku 2009 koordynator sceny teatralnej „Teatr w blokowisku” dzia쿪j켧ej w PLAMA GAK.18 stycznia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy21 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert pt. „Czarno-bia쿪 maskarada”

Koncert pt. „Czarno-bia쿪 maskarada” w wykonaniu studentw Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program:

1. Polonezzo

Mateusz Cwaliski – fortepian

2. Oberek

Sylwia Milewska – fortepian

3. Kujawiador

Ma쿲orzata Grska – fortepian

Agata Stepie – flet poprzeczny

Stanis쿪w Dubowik – perkusja

4. Walc

Anna Kuropatwa-쫚iego – fortepian

5. Tango

Oktawia Alicka – skrzypce

Bartek Gor켧zkowski – akordeon

6. Bossa Nova

Dominik Skwarczyski – fortepian

Emilia Arciszewska – wokal

Aneta Pienkosz – wokal

Maciej Matuszczyk – perkusja

7. Samba

Marceli Jurgielewicz – fortepian

즩kasz M퀉narczyk – gitara

Rafa Borysowski – perkusja

Maciej Matuszczyk – instrumenty perkusyjne

8. Irlues

Anna Kuropatwa-쫚iego – fortepian

Agata Stepie – flet poprzeczny

Oktawia Alicka – skrzypce

즩kasz M퀉narczyk – gitara

Stanis쿪w Dubowik – perkusja

Maciej Matuszczyk – djembe

Wszystkie utwory skomponowa쿪 Karolina Gotowiec,

ktra jest te opiekunem artystycznym wykonawcw.

zdjcie >>>


21 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 20.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz – STUDENCKI STYCZE

Spektakl pt. „Smutek szczeg車w” na podstawie opowiadania Jonathana Carrolla.

Scenariusz i re퓓seria: Katarzyna Krajewska

Wyst켺ili:

- Marzena Czelakowska-Zugaj

- Anton Kravchenko

- Agata G켾arz

Muzyka, scenografia, obs퀅ga techniczna:

Agata G켾arz i Katarzyna Krajewska

Spektakl zrealizowali studenci Organizacji Sfery Kultury na kierunku Nauka o rodzinie Wydzia퀅 Teologii UWM, w ramach zaj唯 „Teatr i widowiska kulturowe".

zdjcie >>>24 stycznia

(czwartek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy prac Urszuli Dulewicz i Elwiry Sztetner pt. „Po prostu papier”

Urszula Dulewicz

Studia na Akademii Sztuk Piknych w Warszawie (dyplom w 2006 roku). W trakcie studiw stypednia p車roczne na Akademie der Bildende Knste Stuttgart (Niemcy) oraz w Hochschule fr Gestaltung und Kunst w Bazylei (Szwajcaria). Pracuje g농wnie w technice frota퓎 (prace przestrzenne i rysunki) oraz tkaninie artystycznej (batik i collage). Obecnie mieszka i pracuje w Gdyni.

Wybrane wystawy zbiorowe:

Gdaska Galeria Miejska (Gntera Grassa), Gdask – Gdaskie Biennale Sztuki (2012), Galeria TEST, Warszawa – VII Triennale Polskiego Rysunku Wsp車czesnego (2012), Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia – VI Midzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej „Barwy i faktury” (2011), Muzeum Kresw w Lubaczowie – VII Triennale Polskiego Rysunku Wsp車czesnego (2011), Sarisska Galeria w Preszowie, S쿽wacja – „Z krosna do Krosna” 6. Midzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, wystawa pokonkursowa (2011), Centralne Muzeum W농kiennictwa, sd – 11. Oglnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej (2010), Centrul Expozitional „Constatnin Brancusi”, Kiszyniw, Mo쿭awia – Midzynarodowe Sympozjum Tkaniny Artystycznej (2007), Galeria Sztuki, Legnica – 17. Oglnopolski Przegl켨 Malarstwa M쿽dych „Promocje” (2007), Instytut Sztuki na Uniwersytecie w Tunisie, Tunezja – wystawa fotografii studentw warszawskiej ASP (2005).

Wybrane wystawy indywidualne:

Zamek w Krokowej (2012), Stowarzyszenie „쫈ie퓃a”, Warszawa

– „Ustatkowanie” (2011), Galeria Stara Prochownia, Warszawa (2006).

Elwira Sztetner

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie ukoczone w 2006 roku. Dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka oraz aneks pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel, aneks w pracowni rysunku prof. Ryszarda Seku퀉. Obecnie zajmuje si g농wnie tkanin artystyczn i rysunkiem. Od 2010 roku pe쿻i funkcj asystenta w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.

Wystawy:

2001 – wystawa rysunku studentw ASP; Galeria Prezydencka, Warszawa

2003 – „Pracownia 59”; Galeria Dzia쿪, Warszawa

2004 – „Pracownia 60”; Galeria 즑zienkowska, Warszawa

– „Small Format Frontiers” - V Midzynarodowe Biennale Miniatury  Tkackiej Museum

of Outdoor Arts, Englewood Kolorado, USA

2005 – wystawa tkaniny artystycznej „Pracownia 60”; Galeria 즑zienkowska, Warszawa

– wystawa „M쿽dzi arty턢i Europy” Warszawa

– Student International Art Biennal SIAB 2005, Skopje, Republic of Macedonia

– wystawa „Warszawski Gobelin”; Dom kultury „Kadr”

– VII Triennale International des Mini-textiles, Angers – France

2006 – wystawa „Dyplomy 2006”; Galeria Studio PKiN, Warszawa

2007 – Oglnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej, Centralne Muzeum W농kiennictwa w 즣dzi; wystawa towarzysz켧a XII Midzynarodowemu Triennale Tkaniny

– wystawa „M쿽da Tkanina Warszawska”, Centralne Muzeum W농kiennictwa w 즣dzi

– wystawa towarzysz켧a XII Midzynarodowemu Triennale Tkaniny

2009 – wystawa zbiorowa “Trzy Kobiety”; Stowarzyszenie 쫈ie퓃a, Warszawa

2010 – XIII Midzynarodowe Triennale Tkaniny, Centralne Muzeum W농kiennictwa w 즣dzi

– wystawa „Cisza”; Stara Prochownia, Warszawa

– VI Midzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna"

– Muzeum Rzemios쿪, Krosno

2011 – Teatr Scena Lubelska, Warszawa

– „Ciche trwanie”, wystawa towarzysz켧a Dniom Kultury Japonii, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

– Galeria Sienna, Warszawa – wystawa indywidualna

2012 – Midzynarodowe Triennale Tkaniny Artystycznej w Bratys쿪wie

– V Midzynarodowy Konkurs Rysunku, Wroc쿪w

Nagrody:

2005 – praca nagrodzona na wystawie „Warszawski Gobelin”

2006 – Nagroda Wojewody Mazowieckiego im. Jzefa Szajny

2010 – Midzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, wyr璨nienie

zdjcie >>>


24 stycznia

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia Literacka nr 1 – POETYCKIE PODROBY

Go뜻 specjalny w sk쿪dzie jury: Alicja Bykowska-Salczyska – wielokrotnie nagradzana polska poetka, pisarka, autorka s퀅chowisk radiowych. Jej wiersze prze쿽퓇no na jzyki: niemiecki, rosyjski, litewski, wgierski i francuski.

Proces produkcyjny:

Rze펝ia to cykl konkursw literackich, ktre zdarz si...           

w styczniu – Rze펝ia nr 1 - poezja

w lutym – Rze펝ia nr 2 - proza

w marcu – Rze펝ia nr 3 - poezja

w kwietniu – Rze펝ia nr 4 - proza

w maju – Rze펝ia nr 5 - Wielki Fina

W Rze펝i mo풽 wzi길 udzia ka풼y, kto zaprezentuje publicznie i w obecno턢i Jury jeden wiersz w쿪snego autorstwa. Autorzy powinni zg쿽si ch唯 udzia퀅 w konkursie godzin przed rozpoczciem imprezy i dostarczy trzy egzemplarze proponowanego utworu.

Przywi콄ujemy wielk wag do jako턢i. Nasz si낢 jest zesp車 fachowcw posiadaj켧ych wieloletnie do턻iadczenie, dlatego te utwory bd oceniane przez publiczno뜻 i profesjonalne Jury. Dwa utwory nagrodzone podczas konkursu (nagroda Jury i nagroda publiczno턢i) zostan zakwalifikowane do Wielkiego Fina퀅 – Rze펝i nr 5, ktry odbdzie si w maju.


Wyniki Rze펝i Literackiej nr 1 „Poetyckie podroby”

Nagroda Publiczno턢i oraz doceniony przez Jury: Wojciech Kobus

Nagroda Jury: Jacek Rzeszotarski

Sk쿪d jury: Alicja Bykowska-Salczyska i Michalina janyszek

Zdjcie >>>25 stycznia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy pt. „Szko쿪 pastelu”

Wernisa wystawy prac uczestniczek warsztatw pastelu prowadzonych w CSW MOK oraz wyk쿪dowcy Marka 쫤i켾eckiego pt. „Szko쿪 pastelu”.

Uczestniczki wystawy:

Aleksandra Miciska

Alicja Fr켧kowiak

Alicja Zbierzchowska

Anna Matra

Barbara Poszewiecka

Barbara Sypniewska

Beata Prze펋ziecka

Bo풽na Czerwiska

Bo풽nna Saniewska

Danuta B쿽niecka

Danuta Nowicka

Dobies쿪wa Jodzio

Janina Zalewska

Katarzyna Zbierzchowska

Krystyna Bylczyska

Ma쿲orzata Jasiska

Ma쿲orzata Pachucka

Ma쿲orzata Zbierzchowska

Renata Kujawa

Teresa Andruszkiewicz

Urszula Madej-Kulecka

Wanda Kruszewska

Zdjcie >>>27 stycznia

(niedziela) godz. 17.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Kabareto i owo

Wystp kabaretw Czesuaf i Kabaret NO

Kabaret Czesuaf - profesjonalne, wszechstronne, geograficznie i sezonowo nieograniczone poprawianie nastrojw, wywo퀉wanie u턬iechw, wprawianie w dobry humor. Oferujemy dobre 풹rty, zgrabne puenty oraz piosenki z dobrym tekstem i nienachalnym wokalem. W cen wliczone 10-letnie do턻iadczenie sceniczne, zadowolenie klienta oraz niebanalna uroda zespo퀅. Uwaga - bisy gratis!

W sk쿪d kabaretu wchodz:

Wojtek Kowalczyk

Od pocz켾ku w Czesuafie. Ma takie samo imi i nazwisko jak znany niegdy pi쿸arz, przez co o ma쿽 co nie podpisa kontraktu z Legi Warszawa. Niektre skecze Czesuafa s jego autorstwa; mo풽 nie pisze czsto, ale jak ju napisze, to co takiego, 풽 ho ho. Mwi o sobie: "ja". Znak zodiaku: jenot. Wykszta쿬enie: magister politologii. Czas biegu podczas 10. Pozna Maratonu: 4 godziny 30 minut i 9 sekund.

Maciek Morze

Prawie od pocz켾ku w Czesuafie. Ma takie nazwisko, 풽 ludzie przyje풼풹j nad niego na wakacje. Wielbiciel gierek s쿽wnych, kalamburw i rebusw, ktre pasjami uk쿪da. Mwi o sobie: "me", ale tylko wtedy, gdy rozmawia po angielsku. Znak zodiaku: rosomak. Wykszta쿬enie: magister politologii. Czas biegu podczas 10. Pozna Maratonu: 4 godziny 47 minut i jedna sekunda.

Tomek Nowaczyk

By w Czesuafie jeszcze przed za쿽풽niem Czesuafa, bo to on za쿽퓓 Czesuafa. Ma zupe쿻ie zwyczajne imi oraz zupe쿻ie zwyczajne nazwisko. Powy퓋ze uwagi nie dotycz mzgu (koledzy twierdz, 풽 jest on "zryty"). Autor wikszo턢i tekstw. W ogle nie mwi o sobie, bo jest bardzo skromny. Znak zodiaku: surykatka. Wykszta쿬enie: magister prawa. Czas biegu podczas 10. Pozna Maratonu: 4 godziny 19 minut i 19 sekund.

Wyst켺i tak풽 Kabaret NO.

Zdjcie >>>28 stycznia

(poniedzia쿮k) godz. 16.00-19.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena, Spichlerz MOK

Dni Otwarte Pracowni Taca Wsp車czesnego PRYZMAT

Je턫i chcesz rozwija swj talent, nauczy si krokw tanecznych czy po prostu mi쿽 spdzi czas, przyjd na Dni Otwarte dzia쿪j켧ej przy MOK Pracowni Taca Wsp車czesnego PRYZMAT! W dniach 28-29 stycznia zapraszamy do skorzystania z bezp쿪tnych lekcji taca, uzyskania wszelkich informacji na temat szko퀉 i porad odno턭ie wyboru odpowiednich zaj唯. Bdzie to rwnie 턻ietna okazja do poznania pedagogw i instruktorw.

Pracownia Taca Wsp車czesnego PRYZMAT bazuje na tacu wsp車czesnym, wykorzystuj켧 przy tym techniki, takie jak: modern, modern jazz, taniec jazzowy, taniec klasyczny, improwizacj ruchow oraz formy parateatralne. Pracownia skupia dzieci, m쿽dzie i doros퀉ch, ktrych pasj jest taniec artystyczny. Przyjd i otwrz si na taniec!

Zapraszamy na bezp쿪tne zajcia w nastpuj켧ych grupach:

Pryzmaci켾ka – balet dla dzieci 5-8 lat,

Pryzmat +30 – modern/jazz/klasyka dla doros퀉ch

Pryzmacik – modern/jazz/klasyka dla dzieci w wieku 9-13 lat

Pryzmat 3 – grupa pocz켾kuj켧a modern/jazz/wsp車czesny/klasyka dla m쿽dzie퓓 i doros퀉ch

Pryzmat 2 – grupa 턳edniozaawansowana modern/jazz/wsp車czesny i klasyka dla m쿽dzie퓓 i doros퀉ch

Pryzmat 1 – grupa repertuarowa

Terminarz zaj唯:

godz. 16.00-17.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmacik – dance mix

Prowadzenie: Gabrysia Zubowicz

godz. 16.30-17.30, Spichlerz MOK

Pryzmaci켾ka – balet

Prowadzenie: Selena Pop쿪wska

godz. 17.30-19.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmat 1,2,3 – klasyka

Prowadzenie: Tatiana Asmolkova

godz. 17.30-19.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmat 1,2,3 – jazz

Prowadzenie: Tatiana Asmolkova

Zdjcie >>>28 stycznia

Ferie zimowe w MOK-u

W drugim tygodniu ferii zimowych, od 28 stycznia do 1 lutego, zapraszamy do Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie na bezp쿪tne zajcia powi콄ane z histori miasta, tacem, muzyk oraz fotografi. Liczba uczestnikw ograniczona, zarezerwuj miejsce ju dzi!

Legendy miejskie – czyli historia Olsztyna z zupe쿻ie innej strony

Edukacyjne spotkania plastyczno-spacerowe dla dzieci w wieku 6-12 lat

Codziennie od poniedzia쿸u do pi켾ku zapraszamy  na spotkania z olsztyskimi legendami. W czasie spotka uczestnicy w przyjemny sposb poznaj najciekawsze legendy i fakty z historii swojego miasta. O godz. 10.00 w Kamienicy Naujacka MOK (Informacja kulturalna, wej턢ie od ul. Mrongowiusza) odbywa si bd zajcia plastyczne. Nastpnie o godz. 10.45 zapraszamy na krtki spacer po Olsztynie z Joann Mariuk – historykiem sztuki i przewodniczk.

Maksymalna liczba uczestnikw: 20

Zapisy w Informacji kulturalnej MOK, tel. (89) 522 13 70

Tematy:

28 stycznia (poniedzia쿮k)

Tam gdzie 즭na p퀉nie, cz沅 pierwsza legend o Olsztynie.

29 stycznia (wtorek)

Miasto 턻. Jakuba, czyli legend cz沅 druga.

30 stycznia (턳oda)

O jeleniu i innych zwierztach, ka풼y opowie뜻 zapamita.

31 stycznia (czwartek)

Studnie w starym Olsztynie – tajemnica Ci nie ominie.

1 lutego (pi켾ek)

Przysz쿪 pora na opowie뜻 o jeziorach.

Warsztaty fotograficzne dla m쿽dzie퓓

28 i 30 stycznia, 1 lutego

Chc켧 robi coraz lepsze zdjcia, warto doskonali swoje umiejtno턢i pod okiem praktykw i specjalistw. Zachcamy m쿽dzie w wieku 15-17 lat do udzia퀅 w warsztatach, podczas ktrych poddamy wnikliwej analizie dotychczasowe dokonania i przeka풽my spor dawk u퓓tecznych informacji i podpowiedzi. Warsztat skierowany jest do osb fotografuj켧ych amatorsko, lecz posiadaj켧ych ju pewne umiejtno턢i. Do dyspozycji oddajemy wam prowadz켧ego, pracowni komputerow oraz profesjonalne studio fotograficzne.

Czas trwania: 3 spotkania po 2h, pocz켾ek o godz. 11.00

Miejsce: sala nr 302, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Zajcia bezp쿪tne. Liczba miejsc: 8

Wymagania: aparat klasy DSLR / pendrive / min. 4 w쿪sne zdjcia do analizy

na pierwszym spotkaniu

Prowadz켧y: Patryk Lewko

Zdjcie >>>29 stycznia

(wtorek) godz. 16.00-21.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena, Spichlerz MOK

Dni Otwarte Pracowni Taca Wsp車czesnego PRYZMAT

Je턫i chcesz rozwija swj talent, nauczy si krokw tanecznych czy po prostu mi쿽 spdzi czas, przyjd na Dni Otwarte dzia쿪j켧ej przy MOK Pracowni Taca Wsp車czesnego PRYZMAT! W dniach 28-29 stycznia zapraszamy do skorzystania z bezp쿪tnych lekcji taca, uzyskania wszelkich informacji na temat szko퀉 i porad odno턭ie wyboru odpowiednich zaj唯. Bdzie to rwnie 턻ietna okazja do poznania pedagogw i instruktorw.

Pracownia Taca Wsp車czesnego PRYZMAT bazuje na tacu wsp車czesnym, wykorzystuj켧 przy tym techniki, takie jak: modern, modern jazz, taniec jazzowy, taniec klasyczny, improwizacj ruchow oraz formy parateatralne. Pracownia skupia dzieci, m쿽dzie i doros퀉ch, ktrych pasj jest taniec artystyczny. Przyjd i otwrz si na taniec!

Zapraszamy na bezp쿪tne zajcia w nastpuj켧ych grupach:

Pryzmaci켾ka – balet dla dzieci 5-8 lat,

Pryzmat +30 – modern/jazz/klasyka dla doros퀉ch

Pryzmacik – modern/jazz/klasyka dla dzieci w wieku 9-13 lat

Pryzmat 3 – grupa pocz켾kuj켧a modern/jazz/wsp車czesny/klasyka dla m쿽dzie퓓 i doros퀉ch

Pryzmat 2 – grupa 턳edniozaawansowana modern/jazz/wsp車czesny i klasyka dla m쿽dzie퓓 i doros퀉ch

Pryzmat 1 – grupa repertuarowa

Terminarz zaj唯:

godz. 16.00-17.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmacik – modern

Prowadzenie: Kamila Olszewska

godz. 17.00-17.45, Spichlerz MOK

Pryzmaci켾ka – dance mix

Prowadzenie: Gabrysia Zubowicz

godz. 17.00-17.45, Spichlerz MOK

Pryzmat +30 – jazz

Prowadzenie: Tatiana Asmolkova

godz. 18.00-19.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmat 1,2,3 – klasyka

Prowadzenie: Tatiana Asmolkova

godz. 19.30-21.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pryzmat 1,2,3 – jazz

Prowadzenie: Tatiana Asmolkova

Zdjcie >>>