2013
MARZEC 2013


1 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy1 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Pokj z Widokiem na Wojn i KaeN – spotkanie przed koncertem

Spotkanie przed olsztyskim koncertem z:

Pokj z Widokiem na Wojn

Polska grupa hip-hopowa, powsta쿪 w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy raperw Jerzego „Jurasa” Wroskiego i Marcina „Korasa” Korczaka. Efektem wsp車pracy by wydany w 2010 roku album zatytu쿽wany „2010”. Go턢innie na nagraniach wzili udzia: Wojciech „Sok車” Sosnowski, Rafa „Pono” Poniedzielski i Micha „Ero” Czajkowski oraz wokalistka Marysia Starosta. Rok p撰niej ukaza si kolejny kr굻ek pt. „Droga wojownika”. By to solowy album Jurasa, wydany pod nazw Pokj z Widokiem na Wojn. Go턢inne na p퀉cie wyst켺ili: Koras, Sok車 i Chada.

KaeN

W쿪턢iwie Dawid Starejki – polski raper, tworzy od 2000 roku. Wsp車pracowa z takimi wykonawcami, jak: Brakuj켧y Element, Jag쿪 czy V!ruS. Charakterystyczn cech wizerunku rapera jest czarna maska, budz켧a skojarzenia z Jasonem Voorheesem – bohaterem amerykaskiego horroru pt. „Pi켾ek, trzynastego” (1980) w re퓓serii Seana S. Cunninghama.

Prowadzenie: 쫤ider

zdjcie >>>  1 marca

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

„Portrety – ka풼y ma swoj histori...” – wernisa wystawy malarstwa Teresy Kosman

Teresa Kosman

Z zawodu psycholog spo쿮czny, emerytowany nauczyciel akademicki UWM w Olsztynie. Od 2009 roku realizuje odk쿪dane od wielu lat marzenia o malowaniu, ktre sta쿽 si dla niej kolejnym wa퓆ym 퓓ciowym celem. Nie poszukuje oryginalnych drg i rozwi콄a. Pragnie jedynie, id켧 턫adami Stwrcy, podziwia pdzlem pikno otaczaj켧ego 턻iata. Maluje tak, jak widzi i czuje, stara si by w zgodzie ze sob i w harmonii z otaczaj켧ym 턻iatem – st켨 tytu jednej z jej dotychczasowych wystaw indywidualnych: „W zgodzie ze sob i w harmonii z natur” (czerwiec 2010, MOK w Olsztynie).

Maluje obrazy w technice pastelu, oleju i akrylu, ktrych tematem s pejza풽, kwiaty, architektura, a przede wszystkim portrety. Dziki uaktywnionej pasji malarskiej, cz쿽wiek  jest dzi dla niej nie tylko 펢d쿮m psychologicznego poznania, ale przede wszystkim 펢d쿮m malarskiej inspiracji. – Mo퓄iwo뜻 odczytywania i prba przek쿪dania na jzyk plastyczny uczu i osobowo턢i portretowanych osb to zadanie ogromnie fascynuj켧e, bowiem ka풼y jest inny, wyj켾kowy, niepowtarzalny, a kolejny portret to nowe wyzwanie – przyznaje. – Zdaniem wikszo턢i malarzy portret jest trudnym i nieskoczonym tematem i jak ludzie, nie ma dwch takich samych.

Teresa Kosman jest cz쿽nkiem Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi” i Zwi콄ku Artystw Warmii i Mazur w Olsztynie. Dotychczas bra쿪 udzia w wielu wystawach zbiorowych, kilkunastu plenerach malarskich oraz przegl켨ach i konkursach. Do jej najwikszych osi켫ni唯 mo퓆a zaliczy m.in.:

II nagroda za prac pt. „W Dolistowie nad Biebrz. Ranny obchd” w Oglnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej „Pejza Ojczysty” organizowanym przez MCK w Skierniewicach (IX-X 2010)

Wyr璨nienie za „Autoportret z Konwaliami” w II Przegl켨zie Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje” GOK w Dywitach (XI 2010)

Dyplom uznania za ca쿽kszta퀃 pracy w dziedzinie kultury i upowszechnianie olsztyskiej plastyki od Prezydenta Olsztyna (XII 2009)

Nagroda w dziedzinie malarstwa ArtFina 2012 (MOK Olsztyn)

Sportretowani olsztynianie:

zdjcie >>>   2 marca

(sobota) godz. 11.00, Sala Konferencyjna Audytorium Maximum, al. Wojska Polskiego 13

Koncert Kaziukowy w rytmie poloneza i mazura

Co roku na pocz켾ku marca do Olsztyna przybywaj zespo퀉 folklorystyczne z Litwy na tradycyjny ju koncert Kaziuki-Wilniuki. W kalendarzu wydarze na 2013 rok nie mog쿽 zabrakn길 tego radosnego spotkania z artystami ze wschodu. Kaziuki-Wilniuki s jednym z najstarszych festiwali kultury, tradycji, zwyczajw, obrzdw i gwary wileskiej na obecnych ziemiach polskich. Jest to 턻ito Polakw zamieszka퀉ch na Wileszczy펝ie i tych, ktrzy po traumie wojennej znale펚i swoje miejsce w naszym regionie.

Gawdy i prowadzenie:

Anna Adamowicz – Ciotka Franukowa

Dominik Kuziniewicz – Wincuk Ba쿫atunszczyk z Pustaszyszek

Wyst켺ili:

Kapela Podwileska pod kierownictwem Rafa쿪 Jackiewicza

Kapela powsta쿪 w Niemenczynie przed picioma  laty i ju zd굻y쿪 zdoby sympati widzw na Wileszczy펝ie i w Polsce.  Swoistym hymnem kapeli sta쿪 si piosenka „Jeste턬y znad Wilii”, a w repertuarze znajduj si: „Walc niemenczyski”, „쫚i mi si Polska” do s농w Apolonii Skakowskiej, inne melodie rodem z Ziemi Wileskiej oraz polskie pie턭i patriotyczne. Kapela kilkakrotnie wystpowa쿪 na Midzynarodowym Jarmarku Folkloru, Festiwalu Kultury Kresowej w Mr켫owie, na Kaziukach organizowanych na Wilenszczy펝ie i r璨nych regionach Polski. W 2011 roku kapela nagra쿪 p퀉t CD.

Kierownik i za쿽퓓ciel kapeli – Rafa Jackiewicz – jest obecnie studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach poprzednich, jako student Konserwatorium Wileskiego w klasie saksofonu, bra udzia w midzynarodowych konkursach i festiwalach, gdzie zdobywa zaszczytne miejsca. W 2007 roku na midzynarodowym konkursie we W쿽szech zdoby Grand Prix i tytu Z쿽tego Saksofonu. Podczas tegorocznych Kaziukw-Wilniukw na Warmii i Mazurach Kapela Podwileska zaprezentuje piosenki z Wileszczyzny oraz polskie pie턭i patriotyczne.

Zesp車 Artystyczny Ziemi Trockiej „Po퀅knianie”

Zesp車 powsta w 1988 roku na fali narodowego odrodzenia. Jest dzi dobrze znanym zespo쿮m polskim nie tylko na Ziemi Trockiej, ale te na ca쿮j Wileszczy펝ie i w Polsce. Tre턢i do tematycznych obrazkw scenicznych: „Kaziuki”, „Swaty”, „Wielkanocne 쿪퀉mki”, „칗iwa”, zaczerpnito ze stron rodzinnych. Kierownictwo zespo퀅 oraz arty턢i zorganizowali w teren nie jedn wypraw, nagrywaj켧 na ta턬 magnetofonow to, co wiekowi mieszkacy zdolni byli przywo쿪 w pamici.
Nie sposb zliczy, ile razy zesp車 popisywa si swym kunsztem. Jak na scenie miejscowej, tak te podczas Festynw Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „D펧icz polska pie턭i!”, podczas gromadz켧ego zespo퀉 z ca쿮j Wileszczyzny festynu „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie, tak풽 podczas wyjazdw do Polski, m.in.: do Wgorzewa, Ostrdy, Gry, Dolnych Strzelec i Bia쿮gostoku. Dzisiaj zesp車 „Po퀅knianie” liczy 26 osb. Uczestnicy zespo퀅 – ludzie r璨nego wieku i zawodu – to m쿽dzie, studenci, emeryci i nauczyciele. Na Kaziukach-Wilniukach „Po퀅knianie” przedstawi obrazek kaziukowy. Wykonaj te pie턭i Ziemi Trockiej oraz o Wilnie.
Kierownicy zespo퀅:
Renata Jokniene i Iwona Grigiene

Polski Zesp車 Artystyczny Pie턭i i Taca „Wilia”

„Wilia” jest najstarszym zespo쿮m na Wileszczy펝ie, ktry ju 58 lat propaguje polsk kultur, folklor i tradycje na Litwie, jak te poza jej granicami. Zesp車 bierze aktywny udzia w krajowych oraz midzynarodowych festiwalach i przegl켨ach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertw. Za ca쿽kszta퀃 dzia쿪lno턢i artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zosta wyr璨niony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. „Wilia” ma w swoim repertuarze polskie tace narodowe, suity regionalne  prawie wszystkich regionw Polski oraz bliskie sercu pie턭i i tace Ziemi Wileskiej. Dzisiaj zesp車 liczy oko쿽 100 osb, w tym: podstawowy sk쿪d zespo퀅 oraz dziecice grupy (taneczna i wokalna). Na tegorocznych Kaziukach-Wilniukach na Warmii i Mazurach grupa taneczna zaprezentuje program „W rytmie poloneza i mazura“.

Kierownik kapeli: Kijewicz Anna

Kierownik artystyczny i dyrygent: Renata Brasel

Kierownik dziecicej grupy tanecznej: Beata Bu퓓ska

Choreografia: Marzena Suchocka

Zesp車 Pie턭i i Taca „Per쿪 Warmii”

Zesp車 istnieje od jesieni 2008 roku. Tworz go osoby z Lidzbarka Warmiskiego. Wykonuj uk쿪dy taca ludowego z r璨nych cz沅ci Polski, m.in.: Spisza, Warmii, Kaszub, a tak풽 tace narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak, oberek i mazur. Od wrze턭ia 2011 roku powsta쿪 sekcja 턯iewacza, dziki czemu program zespo퀅 zostanie wzbogacony o pie턭i ludowe.

„Per쿪 Warmii” ma na swoim koncie m.in. wystpy podczas koncertw XXV, XXVI, XXVII, XXVIII Kaziukw-Wilniukw organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, dwukrotny udzia w Balkan Folk Fest w Bu쿲arii i Festynie Cittaslow. Ponadto zesp車 reprezentowa wojewdztwo warmisko-mazurskie podczas Tygodnia Kultury Polskiej na ukraiskiej Rwieszczy펝ie. Bra tak풽 udzia  w widowiskach teatralno-tanecznych w Lidzbarku Warmiskim, Bisztynku, Jezioranach, Barczewie, 쫤i켾kach i wielu innych. Grupa otrzymuje zaproszenia na festiwale kultury ludowej w Rosji, Wgrzech i Ukrainie. Uczestniczy te w warsztatach tanecznych w r璨nych regionach kraju.

Kierownik kapeli: Piotr Bardoski

Kierownik zespo퀅: Jolanta Adamczyk

Choreografia: Jakub Naczmaski

Koncertowi towarzyszy bdzie kiermasz rkodzie쿪 ludowego w wykonaniu artystw z Wileszczyzny.

zdjcie >>>        6 marca

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Rozmwki polsko-polskie”. Poza anten

Spotkanie z Ew Zdrojkowsk, dziennikark Radia Olsztyn, po턻icone wydanej pod koniec 2012 roku ksi굻ce z wywiadami, jakie przeprowadzi쿪 z pisarzami, historykami literatury i lud펛i kultury. Wcze턭iej s퀅chacze, a teraz i czytelnicy, mog pozna szczeg車y rozmw m.in. z Juli 칎romsk, Wies쿪wem My턫iwskim, Juli Hartwig, Jaros쿪wem Abramowem-Newerlym, Kazimierzem Or쿽siem, Kazimierzem Brakonieckim, W쿽dzimierzem Kowalewskim i Mariuszem Sieniewiczem. Prowadzenie spotkania - Jaromir Broniszewski.

Ewa Zdrojkowska

Dziennikarka Radia Olsztyn, w ktrym od 1990 r. prowadzi autorski program „Rozmwki polsko-polskie”, goszcz켧 znanych pisarzy, historykw literatury i ludzi kultury. Autorka projektw literackich, realizowanych w Wojewdzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie i w Muzeum Warmii Mazur. Uhonorowana m.in. Odznak Polskiego Towarzystwa Wydawcw Ksi굻ek za „dzia쿪lno뜻 na antenie Polskiego Radia na rzecz polskiej ksi굻ki” – najwa퓆iejszego no턭ika kultury i Nagrod „Edukacja XXI” za propagowanie ksi굻ki w mediach.

zdjcie >>>   6 marca

(턳oda) godz. 18.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3, sala 203/204

Spotkanie ToastMasters

Otwarte warsztaty doskonal켧e umiejtno턢i publicznego przemawiania. Olsztyski klub ToastMasters to obecnie 20 osb, ktre chc dzieli si swoim do턻iadczeniem w dziedzinie samorozwoju i wyst켺ie publicznych. Spotkania odbywaj si w 턳ody. Zapraszamy.

Wstp wolny.6 marca

(턳oda) godz. 9.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13, sala 14

Spotkanie z literatur pt. „Ksi굻ka najlepszym przyjacielem cz쿽wieka”

Spotkanie przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym.

Wstp wolny.

Wsp車organizator: Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

zdjcie >>>   8 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy10 marca

(niedziela) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert Frank Morey & His Band

Pochodz켧y z Lowell w stanie Massachussets Frank Morey ma na koncie pi唯 p퀉t, w tym jedn wydan przez legendarn chicagowsk wytwrni Delmark. Jeden z dziennikarzy napisa, i wiele mo퓆a o Franku powiedzie, ale z pewno턢i nie to, 풽 ma anielski g쿽s – i to chyba najlepsza charakterystyka tego wykonawcy. Jest on znany z szorstkiego, surowego 턯iewu, dobrze oddaj켧ego charakter muzyki, jak wykonuje – nieupikszonego, a za to pe쿻ego charakteru bluesa z domieszk folku i rocka. Jego niepowtarzalny styl to kombinacja wp퀉wu artystw, takich jak: Tom Waits, Bob Dylan, Leonard Cohen, Willie Dixon i Johnny Cash, ale od prostych skojarze z folkiem prze쿽mu lat 60. i 70. czy bluesem lub rockiem w czystej postaci, odwodzi wiksza surowo뜻 i mocniejsze, bardziej ostre podej턢ie. Pomimo tych nawi콄a Frank nie ustpuje swym idolom ekspresj i zaanga퓇waniem wykonania. Cho grywa covery, to jego koncerty sk쿪daj si w wikszo턢i z w쿪snych kompozycji. Wa퓆ym elementem jego autorskiej muzyki s teksty, w ktrych w nienachalnie 풹rtobliwy sposb komentuje rzeczywisto뜻. Jego piosenki to ody do mrocznych spraw tocz켧ych si w zau쿸ach wielkich miast albo w drodze, w 턳odowisku ludzi odrzuconych, prze퓓waj켧ych swoje dramaty z dala od g쿪dkich salonw.

Niepowtarzalne brzmienie tria Franka Morey'a to w du풽j mierze rwnie zas퀅ga oryginalnego sk쿪du, w ktrym uwag (zarwno brzmieniowo, jak i wizualnie) przyci켫a instrument perkusisty Scotta Pittmana – archaiczny, o brzmieniu zupe쿻ie innym, ni wsp車czesne zestawy perkusyjne. Wraz z dope쿻iaj켧ym ca쿽턢i kontrabasist Mattem Murphym, muzycy swymi chrkami wspieraj lidera wokalnie, stwarzaj켧 niepowtarzalny klimat.

W lipcu 2010 roku ukaza쿪 si najnowsza p퀉ta zespo퀅 zatytu쿽wana po prostu „Frank Morey & His Band”. W odr璨nieniu od swych poprzedniczek zawiera w wikszo턢i covery. Jednak – jak w wywiadzie dla kwartalnika „Twj Blues” powiedzia Frank – to nie przypadek, a odpowied na wyra펝ie 퓓czenie publiczno턢i – Po koncertach ludzie czsto pytaj mnie, na jakiej p퀉cie mog znale쇗 to, co zagrali턢ie dzi wieczorem? Ten album jest moj odpowiedzi na pytania: chcemy nim odda nastrj naszych koncertw. Zreszt, cho nagrywamy w studiu, zawsze wygl켨a to tak, jakby턬y grali koncert - bo nagrywamy na „setk”.

Wyst켺ili:

Frank Morey – gitara, harmonijka i 턯iew

Matt Murphy – kontrabas i 턯iew

Scott Pittman – perkusja i 턯iew

zdjcie >>>10 marca

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pstrykaliada – sympozjum nt. fotografii w 턻ietle prawa autorskiego i prasowego

Olsztyska Pstrykaliada to dwudniowa gratka dla wszystkich mi쿽턭ikw fotografowania – cykl wyk쿪dw i warsztatw fotograficznych, towarzysz켧y Oglnopolskiemu Konkursowi Fotografii Studenckiej. W Olsztynie odbywa si po raz drugi. Tegoroczny program prezentowa si rwnie dobrze, jak w roku ubieg퀉m. Warsztaty z fotografii portretowej poprowadzi Arcadius Mauritz, ktry wsp車pracowa m.in. z Andrzejem Grabowskim, Piotrem „Glac” Mohamedem, Ramon Rey czy Magdalen Tul. Prowadz켧ym warsztaty z fotoedycji z elementami reporta퓎 by Tomasz Waszczuk, staffowy fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, laureat Grand Press Photo. Na wyk쿪dzie wiedz o historii fotoreporta퓎 podzieli si Grzegorz Wadowski, fotoreporter, Wiceprezes Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur. Sta퀉m punktem pstrykaliadowego programu jest sympozjum popularno-naukowe pt. „Fotografia w 턻ietle prawa autorskiego i prawa prasowego”. Sympozjum po raz drugi przyj怨o konwencj panelu dyskusyjnego z udzia쿮m zaproszonych go턢i.

W tym roku swoj obecno뜻 zapowiedzieli:

Wstp wolny.

Organizatorzy:

Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

Akademickie Centrum Kultury UWM

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie11 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

Kabaret Z Nazwy w programie „Kontrasty kolejowe”

Kabaret Z Nazwy zosta za쿽퓇ny w Olsztynie w 2006 roku. Obecny sk쿪d to: 즩kasz 쫖轅ak, Tomasz 쫖轅ak i S쿪womir Kula. Ich najnowszy program pt. „Kontrasty kolejowe” przedstawia to, czego w naszym 퓓ciu jest najwicej – kontrastw, ktre w programie dotycz sytuacji, postaci czy zachowania. Zr璨nicowanie skeczw nie pozwala si nudzi. Gdzie w tym wszystkim kolej? Prosz przyj뜻 i sprawdzi samemu.

Wstp wolny.13 marca

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Rockowe Inspiracje

„Przecie jeste tak pikna! Love Songs by Joe Cocker”

Artysta dzi ju legendarny, ktry zdaniem krytykw nagra piosenk Beatlesw lepiej ni oni sami. Bez w켾pienia zajmuje cenne miejsce w historii muzyki rockowej. Jego charakterystyczny, zachrypnity g쿽s jest rozpoznawany na ca퀉m 턻iecie. Joe Cocker, bo o nim mowa, to obecnie jedna z nielicznych gwiazd Woodstock '69, ktra z powodzeniem nagrywa p퀉ty i koncertuje do dzi. Teksty jego piosenek, pe쿻e 퓓ciowych do턻iadcze, wzlotw i upadkw, podczas marcowego spotkania z cyklu Rockowych Inspiracji przybli퓓 Andrzej Dramiski.

Lista utworw:

Wstp wolny.15 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy15 marca

(pi켾ek) godz. 20.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – Dzie 쫤. Patryka

Koncert zespo퀅 Shannon

Zesp車 Shannon zosta za쿽퓇ny w 1994 roku w Olsztynie przez Marcina Rumiskiego. Grupa wielokrotnie zmienia쿪 swoj posta, by w ostatnich latach uplasowa si na sta쿮 w턳d profesjonalnych reprezentantw muzyki folk z Polski, rozpoznawalnych w wielu krajach Europy i 턻iata. Po낢czenie muzyki celtyckiej i world music z rockiem, jazzem czy popem od lat stanowi charakterystyczn cech stylu zespo퀅, ktry za ka풼ym razem brzmi rozpoznawalnie i charakterystycznie. Dzieje si tak przede wszystkim dziki prowadzeniu zespo퀅 przez lidera Marcina Rumiskiego, ktry prcz nieustannie rozwijanej umiejtno턢i gry na irlandzkich whistlach, od lat przykuwa uwag s퀅chaczy rzadko wykorzystywan w tym nurcie umiejtno턢i 턯iewu alikwotowego.

W dorobku grupy znajdziemy osiem albumw, 턢ie퓃 d펧ikow do filmu pt. „1409 Afera na zamku Bartenstein”, singiel z grup „Rycz켧e 20-tki”, projekt z szamanem z Tuwy – Gendosem, istniej켧e od 2000 roku show taneczne z grup „Elphin” oraz funkcjonuj켧y od jesieni 2010 roku - Shannon Unplugged. Ten akustyczny wariant nawi콄uje do typowo tradycyjnego instrumentarium zespo농w graj켧ych muzyk z krain celtyckich. Idealnie nadaje si do grania klubowego, kameralnych wydarze oraz do wystpw w salach koncertowych dedykowanych koncertom akustycznym. Dziki swej niepowtarzalno턢i Shannon zdoby uznanie wielu s퀅chaczy i mi쿽턭ikw muzyki ethno i folk na ca퀉m 턻iecie, czego dowodzi liczba festiwali, na ktrych wyst켺i: Rainforest World Music Festival (Borneo-Malezja 2005, 2007), Celtica (W쿽chy 2005, 2011), Celtie d’Oc (Francja 2010), Przystanek Woodstock (Polska 2006, 2011), NovaAria Festival (W쿽chy 2010), Interceltique de Lorient – off Festival (Francja 2003-2010).

Wyst켺ili:

zdjcie >>>  16 marca

(sobota) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Kabareto i owo

Wystp kabaretu No Nejm

Kabaret No Nejm (Rybnik)

Swj pierwszy wystp dali 13 marca 1998 roku. Od tej pory nic ju nie by쿽 takie samo. Stopniowo ucz켧 si, gdzie jest scena, a gdzie publiczno뜻, jak i w jakim kierunku mwi, 풽by by zrozumianym, zaczli zbiera „pierwsze szlify” i twrczo ewoluowa. T ewolucj mo퓆a zobaczy w ich programach, ktrych stworzyli do tej pory sze뜻 – ka풼y odmienny w tematyce i sposobie wykonania. Pocz켾kowo by퀉 to skecze tekstowe, potem zacz怨a si ich przygoda z technik – zaczli wykorzystywa mo퓄iwo턢i, jakie daje u퓓cie 턻iat쿪 i d펧iku. Szczyt tej formy wyrazu osi켫nli w programie „G.R.A.”, za ktry zostali okrzyknici „najbardziej od퓁nglowanym kabaretem w Polsce”. Potem nast켺i stopniowy powrt do skeczy tekstowych. Obecnie pracuj nad sidmym programem, a z ka풼ym z nich staj si bogatsi o nowe do턻iadczenia.

W midzyczasie zaczli coraz wicej i coraz dalej wystpowa. Postanowili te skonfrontowa to, co robi z innymi kabaretami, startuj켧 w r璨nego rodzaju konkursach i przegl켨ach. Systematyczna praca, eksperymenty i korzystanie wy낢cznie z w쿪snych pomys농w pozwoli퀉 im dorobi si unikalnej formy wyrazu i zdoby uznanie 턳odowiska kabaretowego. Ich atutem zawsze by 퓓wio i „wariactwo” na scenie.

Obecnie daj oko쿽 90 wystpw rocznie na terenie ca쿮j Polski i w opinii wielu ludzi s jedn z ciekawszych grup kabaretowych m쿽dego pokolenia. S laureatami wszystkich oglnopolskich festiwali kabaretowych, na ktrych zdobyli 낢cznie 37 r璨nych nagrd i wyr璨nie. Najbardziej cen sobie nagrody publiczno턢i, a tych maj na koncie a siedem.  Publiczno뜻, dla ktrej graj to g농wnie ludzie m쿽dzi, cho niekoniecznie wiekiem. Liczy si otwarte podej턢ie do 턻iata.

zdjcie >>>   18 marca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert pt. „Z uderzeniem w kocio”

Na program recitalu sk쿪daj si oryginalne kompozycje muzyki perkusyjnej napisane na kot퀉 solo, ukazuj켧e ich niezwyk쿮 mo퓄iwo턢i, od klasyki do rocka. Us퀉szymy kompozycje m.in.: Johna Becka, Roberta Muczyskiego, Johna Bergamo, Siegfrieda Finka i Williama Krafta.

Wyst켺i: Adam Mieczykowski - absolwent Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie perkusji. Dzia쿪lno뜻 artystyczn rozpocz교 w legendarnym Poznaskim Zespole Perkusyjnym. Ponad 10 lat wsp車pracowa z Orkiestr Kameraln ,,Amadeusz” Polskiego Radia pod kierunkiem Agnieszki Duczmal w Poznaniu. Z tymi zespo쿪mi koncertowa w niemal wszystkich krajach Europy, dokona wielu nagra p퀉towych, radiowych i telewizyjnych. Prowadzi aktywn dzia쿪lno뜻 pedagogiczn, m.in. jako nauczyciel klasy perkusji , ktra zaowocowa쿪 wieloma sukcesami uczniw w przes퀅chaniach i konkursach regionalnych i oglnopolskich. Cz쿽nek Jury konkursw krajowych, twrca wielu projektw artystycznych, w tym m.in. Percussion Duo, ktry zadebiutowa we wrze턭iu 2010 roku podczas festiwalu SkArPa, prezentuj켧ym sylwetk p쿽ckiego artysty Stefana Themmersona. Od 2004 roku dyrektor P쿽ckiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutos쿪wskiego. Jest doktorem sztuk muzycznych i adiunktem na Wydziale Sztuki w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie.

zdjcie >>>   18 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

Ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej

„Marzenia z dziecistwa” – ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej

zdjcie >>>   19 marca

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Premiera spektaklu Grupy Teatralnej Kokon pt. „System”

Teatry m쿽dzie퓇we, poszukuj켧 tematw do spektakli, od lat sigaj do tematu szko퀉. I nie ma w tym nic niezwyk쿮go. Mo풽 jedynie fakt, 풽 sam system szkolny jest coraz bardziej „atrakcyjny”. M쿽dzi adepci sztuki aktorskiej pracuj켧y w Kokonie pokusili si wic o zabranie g쿽su w tym temacie. Poniewa nie sam szko낢 cz쿽wiek 퓓je, nie zabraknie wyzna mi쿽snych, 풹lw pretensji, konfrontacji i refleksji na tematy bliskie licealistom.

Re퓓seria: Krystyna Jdrys

Scenariusz: Kokon i Krystyna Jdrys

Wyst켺i:

zdjcie >>>   20 marca

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja Rafa쿪 Btkowskiego pt. „Olsztyska gazownia w czasach PRL

Autor opowiada, dlaczego w okresie powojennym zrezygnowano z gazowego o턻ietlenia ulic, gdzie podzia퀉 si ostatnie gazowe latarnie, jakie by퀉 losy nowej gazowni miejskiej przy ul. Lubelskiej i jak dosz쿽 do wyburzenia zabytkowej gazowni nad 즭n.

zdjcie >>>20 marca

(턳oda) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – Midzynarodowy Dzie Poezji

Rze펝ia Literacka nr 3 – POETYCKIE PODROBY

We swj wiersz i zahacz o amfiteatr! Twj tekst oceni profesjonalne Jury i publiczno뜻. W Rze펝i mo풽 wzi길 udzia ka풼y, kto zaprezentuje publicznie i w obecno턢i Jury jeden w쿪sny wiersz. Autorzy powinni zg쿽si ch唯 udzia퀅 w konkursie godzin przed rozpoczciem imprezy i dostarczy trzy egzemplarze proponowanego utworu.

Go턢iem specjalnym w sk쿪dzie jury oraz bohaterem spotkania autorskiego by Adam Wiedemann – poeta, prozaik, t퀅macz, krytyk literacki i muzyczny, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike, Laureat Nagrody Ko턢ielskich oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Ponadto w programie akcje poetyckie Klubu Literackiego M쿽dych.

Oprawa muzyczna: pan tadeusz z telewizora meats kokofonia

Przywi콄ujemy wielk wag do jako턢i. Nasz si낢 jest zesp車 fachowcw posiadaj켧ych wieloletnie do턻iadczenie, dlatego te utwory bd oceniane przez publiczno뜻 i profesjonalne Jury. Dwa utwory nagrodzone podczas konkursu (nagroda Jury i nagroda publiczno턢i) zostan zakwalifikowane do Wielkiego Fina퀅 – Rze펝i nr 5, ktry odbdzie si w maju.

Sk쿪d Jury:

zdjcie >>>21 marca

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu KOBIEtONY

Koncert Doroty Osiskiej pt. „Pogadajmy”

Recital „Pogadajmy” to nowy program, ktry Dorota Osiska, Pawe Stankiewicz i Piotr Banaszek przygotowuj na swoj drug po „Kamyku zielonym” p퀉t. Nie zabraknie te piosenek z debiutanckiej p퀉ty Doroty pt. „Id”.

Dorota Osiska

Cho ukoczy쿪 andragogik i animacj kulturaln na Uniwersytecie Warszawskim, swoje 퓓cie zawodowe postanowi쿪 zwi콄a z muzyk i teatrem. Wystpowa쿪 na wielu presti퓇wych scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, a tak풽 w USA, Kanadzie, Niemczech i Francji. Jej dotychczasowy repertuar tworzyli najwybitniejsi autorzy i kompozytorzy, w tym m.in.: W쿽dzimierz Korcz, Jerzy Satanowski, Zygmunt Konieczny, Magda Czapiska, Jacek Cygan czy Ernest Bryll. 쫜iewa쿪 u boku takich wykonawcw, jak: Zbigniew Wodecki, Irena Santor, Alicja Majewska, Stanis쿪wa Celiska, Magda Umer, Zbigniew Zamachowski czy Krzysztof Kolberger. W 2004 roku pod opiek W쿽dzimierza Korcza nagra쿪 swj debiutancki album pod tytu쿮m „Id”, ktry ukaza si jednocze턭ie na rynku polskim i amerykaskim. Promocji p퀉ty towarzyszy wyre퓓serowany przez Laco Adamika koncert, ktrego premiera odby쿪 si w Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.

Oprcz pracy nad repertuarem solowym Dorota anga퓎je si w wiele spektakli i widowisk muzycznych i teatralnych. W턳d najwa퓆iejszych w ostatnich latach nale퓓 wymieni: spektakle Jerzego Satanowskiego, m.in. : „Ulica Szarlatanw”, „Nie ma szatana”, „Para nasycona” czy ”Dobranoc panowie”, widowisko „Trzymaj si swoich chmur” w re. Magdy Umer, oratoria „A kto si odda w rado뜻” i „Wo쿪 nas Pan” Ernesta Brylla i W쿽dzimierza Korcza w re. Krzysztofa Ja턫ara, „Mszya Polska” ks. Jana Twardowskiego z muzyk Hadriana Filipa Tabckiego. W ostatnim czasie wcieli쿪 si te w posta Czapli w „Kompani Dropsa” wystawianego przez warszawski teatr Bajka. Od 2004 roku swoje zawodowe 퓓cie zwi콄a쿪 z Teatrem Rampa.

Po udanych rolach w spektaklach „Sztukmistrz z miasta Lublina”, „Brat naszego Boga”, „Jajokracja” i „Oskary, Oskary… czyli piosenki ze statuetk” zosta쿪 etatow aktork tego teatru. W najnowszej produkcji Rampy – musicalu „Pinokio czyli 턻ierszczowe opowie턢i” powierzono jej tytu쿽w rol. Mo퓄iwo뜻 wykreowania postaci psotnego, pe쿻ego werwy drewnianego ch쿽pca to dla niej nie tylko wielkie wyzwanie wokalne czy choreograficzne, ale przede wszystkim prawdziwy debiut aktorski…

zdjcie >>>   21 marca

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Pejza – inspiracje” – wernisa wystawy malarstwa pastelowego
oraz rysunku Marcina Ko쿾y

Marcin Ko쿾a

Urodzi si w 1965 roku w Olsztynie. W 1989 roku uzyska dyplom w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Sk쿽dowskiej w Lublinie. Od 1995 roku jest cz쿽nkiem Stowarzyszenia Pastelistw Polskich z siedzib w Nowym S켧zu. Mieszka i pracuje w Olsztynie, uprawia malarstwo i rysunek.

Wa퓆iejsze wystawy zbiorowe:

1995 – Wystawa M쿽dych BWA (Olsztyn)

1996, 2000, 2002 – Oglnopolskie Biennale Malarstwa Pastelowego (Nowy S켧z)

2002 – wystawa malarstwa, rysunku, grafiki i rze펉y w Hali Oliwia (Gdask)

2002 – Europastello – Europejska Wystawa Malarstwa Pastelowego w Fossano (W쿽chy)

2003 – Olsztyskie Klimaty BWA (Olsztyn)

2003 – Europastello – Europejska Wystawa Malarstwa Pastelowego w Sankt Petersburgu (Rosja)

2004 – Salon International du Pastel w Yvetot (Francja)

2010 – „Portret. Modny czy tradycyjny?” (Muzeum w Ostrdzie)

Wystawy indywidualne:

2002 – MBWA w Krynicy Grskiej, MBWA Galeria „U Jaksy” w Miechowie, MBWA w Nowym S켧zu, MBWA w Olkuszu

2003 – MOK w Olsztynie, Galeria „Spichlerz”

2004 – „쫤iat Cieszy” – Galeria „U Artystw” w Olsztynie

2004 – „Pejza”  – Muzeum Zamek w 즑cucie

2005 – „Portrety” – Francusko-Polskie Centrum Kultury Cotes d'Armor w Olsztynie

2006 – „Meander – Poezja i Plastyka” – Francusko-Polskie Centrum Kultury Cotes d'Armor w Olsztynie

2007 – „Po풽gnanie” – Galeria Jednego Obrazu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


zdjcie >>>   22 marca

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

„Midzy niebem a ziemi” – wernisa wystawy pastelu i batiku Bo풽nny Saniewskiej


Midzy niebem a ziemi

drzewa, jeziora i lot motyla,

턯iew ptakw i to jest chwila,

ktr na swoich obrazach

pragn zatrzyma…

Bo풽nna Saniewska


Bo풽nna Saniewska

Urodzi쿪 si w Targowie na Mazurach. W Olsztynie mieszka od 1972 roku. Malarstwo to jej wielkie hobby. Przez lata tworzy쿪 akrylem, akwarel, rysuje te tuszem i o농wkiem. Od kilku lat maluje suchym pastelem, g농wnie pejza풽. Bra쿪 udzia w zajciach z malarstwa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod kierunkiem Tadeusza Brzeskiego. Uczestniczy쿪 w licznych wystawach, indywidualnych i zbiorowych, warsztatach i plenerach. Swoje prace prezentowa쿪 podczas Dni Olsztyna w Halmstadt w Szwecji, wystawy konfrontuj켧ej dokonania twrcze artystw z regionu pt. „Anio쿽wo” w Biskupcu oraz na przegl켨ach twrczo턢i Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi” w Olsztynie, ktrego jest cz쿽nkiem. Pozosta쿮 wystawy i plenery z jej udzia쿮m to m.in.: plener „Przel턭ienia” w Krutyni pod kierownictwem Wies쿪wa Wachowskiego, wystawa indywidualna w Galerii S켽iedzi MOK w Olsztynie (2010), wystawa w Letniej Szkole Pejza퓎 w Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku (2009), VII Plener Malarski „Malujemy sercem” w Spychowie (2009), wystawa z prezentacj poezji w쿪snej w Instytucie Kultury Chrze턢ijaskiej im. Jana Paw쿪 II w Olsztynie (2012), Art Fina 2009-2012 w Galerii Spichlerz MOK w Olsztynie, wystawa poplenerowa „Malujemy sercem” w Nadle턭ictwie Spychowo (2009), Wojewdzki Przegl켨 Plastyki Nieprofesjonalnej w Mr켫owie, Przegl켨 Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje” w Dywitach, XI Oglnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej „Pejza Ojczysty” i wystawa pokonkursowa w Skierniewicach, wystawa w Klubie Pracownikw Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego „Baccalarium”, okoliczno턢iowe wystawy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie (2000, 2005, 2010) oraz udzia w Konkursach Artystw Nieprofesjonalnych im. Ignacego Bieka w Bielsku Bia쿮j.


zdjcie >>>   24 marca

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Zespo퀅 Wokalnego Moderato pt. „Dzie dobry piosenko”

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

Akompaniament: Damian Micha쿽wski

Zesp車 Wokalny „Moderato” powsta w kwietniu 1984 roku w Olsztynie. Pocz켾kowo by쿪 to grupa 풽ska, wywodz켧a si z chru Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Olsztyn”, p撰niej do낢czyli tak풽 m轅czy펝i – rwnie z zespo퀅 „Olsztyn”, a tak풽 z chru olsztyskiej rozg쿽턭i Polskiego Radia. Od pocz켾ku piecz nad zespo쿮m sprawuje W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz, ktry opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chr pie턭i i jednocze턭ie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, rwnie od 1984 roku, akompaniuje zespo쿽wi Alina Malinowska. Repertuar Moderato to przede wszystkim koldy, pie턭i patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i wsp車czesne przeboje muzyki rozrywkowej. W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz dba o to, by piosenki chru by퀉 melodyjne, 쿪two wpadaj켧e w ucho, o niebanalnych tekstach. Zesp車 wykonuje m.in. pie턭i Bu쿪ta Okud풹wy, Jerzego Petersburskiego, tak풽 sporo W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, ktry swoje kompozycje opiera czsto na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Program koncertu:

Wstp wolny.25 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

Spektakl pt. „3D”

Spektakl w wykonaniu Bia쿮go Teatru na podstawie poezji Hugo Clausa.

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Wystpuj:

Wstp wolny.

Zrealizowano w ramach 턳odkw finansowych przyznanych przez Fundusz Aktywizacji Twrczo턢i Teatralnej.26 marca

(wtorek) godz. 17.15. Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13, sala 14

Casting do anglojzycznej grupy teatralnej English Perfect Theatre Group

Je턫i masz od 13 do 25 lat, znasz angielski co najmniej na poziomie pre-intermediate, masz do뜻 wicze gramatycznych z czasu Present Perfect, a chcesz, by Twj angielski sta si perfekcyjny – przyjd! Bezp쿪tne zajcia poprowadzi Trev Hill. Nie musisz mie do턻iadczenia, by do nas do낢czy. Wystarczy entuzjazm!

Wstp wolny.

___________________________________________________