2013
KWIECIE 2013

5 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy6 kwietnia

(sobota) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – cyklu Spotkanie z globtroterem

Ela Benducka i Projekt 190 metrw

Mia쿪 by baletnic, potem fizykiem, jak jej rodzice. Mimo to postanowi쿪 po턻ici si swojej najwikszej pasji, ktr realizuje ju od 20 lat – nurkowaniu. W 2000 roku w Egipcie Ela Benducka pokona쿪 g녠boko뜻 137 metrw, ustanawiaj켧 tym samym kobiecy rekord 턻iata w nurkowaniu. 11 lat p撰niej w Hiszpanii przekroczy쿪 granic 152 metrw. 24 listopada 2012 roku ustanowi쿪 nowy kobiecy rekord Polski, zanurzaj켧 si na g녠boko뜻 191 metrw w egipskim Dahab na Synaju. W tym samym miejscu, na nieco mniejszej g녠boko턢i, kilka lat wcze턭iej zgin교 jej m굻. Podczas spotkania w Kamienicy Naujacka MOK opowie m.in.: jak uda쿽 si jej pokona przykre wspomnienia i w쿪sne s쿪bo턢i, ile czasu trwa쿽 bicie rekordu, co szczeglnego widzi we wrakach statkw i dlaczego ju nie boi si rekinw.

zdjcie >>>   7 kwietnia

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Poranek w Kamienicy

Koncert rodzinny w wykonaniu uczniw Szko퀉 Muzycznej Yamaha

Z cyklu Poranek w Kamienicy, w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie, odby si koncert rodzinny w wykonaniu uczniw Szko퀉 Muzycznej Yamaha. Tego dnia wyst켺i퀉 dzieci oraz m쿽dzie. Mogli턬y us퀉sze pikny 턯iew, gr na gitarze i keyboardzie, solo i w zespo쿪ch. W programie znalaz퀉 si zarwno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe.

Program koncertu:

D펧ikoludki:

zdjcie >>>  8 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 –

Pokaz filmw i animacji Euroshorts 2012

Filmy animowane

Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy – Euroshorts 2012

Euroshorts to europejski festiwal filmw krtkometra퓇wych, organizowany od 1992 roku przez Fundacj M쿽dego Kina. Jako jedyny 낢czy twrcz reklam z produkcjami niekomercyjnymi. Ka풼ego roku w Gdasku wy턻ietlanych jest ponad 60 filmw z kilkunastu krajw 턻iata. Wszystkie walcz o nagrody w kategoriach: najlepszy film animowany, najlepszy film dokumentalny, najlepszy film eksperymentalny i najlepszy film fabularny. Ponadto odbywa si rwnie projekcja ponad godzinnego „Amerykaskiego Filmu Reklamowego”, czyli najbardziej twrczych amerykaskich reklam w낢czonych do zbiorw Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Program projekcji:

zdjcie >>>8 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

Spektakl pt. „Operacja Czart”

Spektakl pt. „Operacja Czart” w wykonaniu Teatru Prawie Doros쿮go z Bart켫a.

zdjcie >>>   9 kwietnia

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pokaz filmw i animacji Euroshorts 2012

Filmy dokumentalne i eksperymentalne

Euroshorts to europejski festiwal filmw krtkometra퓇wych, organizowany od 1992 roku przez Fundacj M쿽dego Kina. Jako jedyny 낢czy twrcz reklam z produkcjami niekomercyjnymi. Ka풼ego roku w Gdasku wy턻ietlanych jest ponad 60 filmw z kilkunastu krajw 턻iata. Wszystkie walcz o nagrody w kategoriach: najlepszy film animowany, najlepszy film dokumentalny, najlepszy film eksperymentalny i najlepszy film fabularny. Ponadto odbywa si rwnie projekcja ponad godzinnego „Amerykaskiego Filmu Reklamowego”, czyli najbardziej twrczych amerykaskich reklam w낢czonych do zbiorw Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Program projekcji:10 kwietnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pokaz filmw i animacji Euroshorts 2012

Filmy fabularne cz. 1

Euroshorts to europejski festiwal filmw krtkometra퓇wych, organizowany od 1992 roku przez Fundacj M쿽dego Kina. Jako jedyny 낢czy twrcz reklam z produkcjami niekomercyjnymi. Ka풼ego roku w Gdasku wy턻ietlanych jest ponad 60 filmw z kilkunastu krajw 턻iata. Wszystkie walcz o nagrody w kategoriach: najlepszy film animowany, najlepszy film dokumentalny, najlepszy film eksperymentalny i najlepszy film fabularny. Ponadto odbywa si rwnie projekcja ponad godzinnego „Amerykaskiego Filmu Reklamowego”, czyli najbardziej twrczych amerykaskich reklam w낢czonych do zbiorw Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Program projekcji:

Wstp wolny.11 kwietnia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pokaz filmw i animacji Euroshorts 2012

Filmy fabularne cz. 2

Euroshorts to europejski festiwal filmw krtkometra퓇wych, organizowany od 1992 roku przez Fundacj M쿽dego Kina. Jako jedyny 낢czy twrcz reklam z produkcjami niekomercyjnymi. Ka풼ego roku w Gdasku wy턻ietlanych jest ponad 60 filmw z kilkunastu krajw 턻iata. Wszystkie walcz o nagrody w kategoriach: najlepszy film animowany, najlepszy film dokumentalny, najlepszy film eksperymentalny i najlepszy film fabularny. Ponadto odbywa si rwnie projekcja ponad godzinnego „Amerykaskiego Filmu Reklamowego”, czyli najbardziej twrczych amerykaskich reklam w낢czonych do zbiorw Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Program projekcji:12 kwietnia

(piatek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy

Wstp wolny.12 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pokaz filmw i animacji Euroshorts 2012

Amerykaski Film Reklamowy 2012

Najlepsze filmy reklamowe, ktre powsta퀉 w ubieg퀉m roku w USA. Ze wzgldu na swoje walory artystyczne zosta퀉 w낢czone do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Wyst켺ili w nich m.in. Clint Eastwood i Alec Baldwin, a w턳d re퓓serw s: Alejandro Gonzlez Inrritu (twrca filmw „Amores perros” czy „21 gramw”) oraz tak cenieni re퓓serzy reklamowi, jak Tom Kuntz, Filip Engstrom, Lance Acord, Bryan Buckley czy Jim Jenkins. Pokaz jest szans poznania najnowszych osi켫ni唯 amerykaskich twrcw w zakresie re퓓serii, zdj唯, monta퓎, d펧iku, grafiki czy efektw specjalnych. W programie s te filmy spo쿮czne i reklamy studenckie.

Go뜻 specjalny: Przemek M퀉czyk (prezes FMK)

zdjcie >>>  12 kwietnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert zespo퀅 Dobroto

Dobroto – subtelny maria wielog쿽su ukraiskiego oraz melodii i rytmw z pogranicza Ba쿸anw i krajw Bliskiego Wschodu. Tradycyjne pie턭i Ukrainy w nowych, melodyjnych aran풹cjach oraz autorskie kompozycje pe쿻e pomostw brzmieniowych, ale i ciekawych kontrastw midzy tym co tradycyjne, tym co nowe, tym co zaczerpnite a tym co Nasze. Midzykulturowy pomost, muzyczny koloryt oraz uniwersalny jzyk, czyli muzyka jako samo dobro.

Zesp車 Dobroto powsta w styczniu 2011 roku z muzycznej wsp車pracy midzy e쿬kimi instrumentalistami z formacji Tygiel Folk Banda a gdask grup 턯iewacz Kadarka. Muzyczn ide projektu od pocz켾ku jest po낢czenie wielog쿽su z szeroko pojt muzyk 턻iata. Jako 풽 korzenie 턯iewaczek le엽 na Ukrainie, a one same tradycj 턯iewu wynios퀉 z domw, ich 턯iew jest przez to niezwykle szczery i przenikaj켧y. Dlatego te motywem przewodnim zespo퀅 sta퀉 si tradycyjne ukraiskie pie턭i. Od instrumentalnej strony inspiracje muzykw le엽 gdzie midzy muzyk ba쿸ask a bliskowschodni. Trudno jednak jednoznacznie zaklasyfikowa muzyk Dobroto, gdy muzycy nie stwarzaj sobie barier, czerpi켧 gar턢iami z wielu gatunkw. Zesp車 jest zdobywc g농wnej nagrody poznaskiego festiwalu Dragon Folk Fest, zosta te ciep쿽 przyjty przez publiczno뜻 na festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wsp車pracowa m.in. z Mohammadem Rasoulim czy Paw쿮m Steczkowskim. Obecnie przygotowuje si do nagrania swojej pierwszej p퀉ty.

Obecnie Dobroto tworz: Roksana Kostyk (턯iew, sopi쿸a, instrumenty perkusyjne), Daria Pe쿮ska (턯iew, skrzypce), Ewa 칚낢dek (턯iew), Marta Hnat (턯iew), Maria Stpkowska (턯iew, skrzypce), Przemys쿪w Stpkowski (gitara, mandolina, lutnia arabska), Patryk Walczak (akordeon), Marcin Stpkowski (tuba) i Krzysztof Guzewicz (tabla indyjska, bbny obrczowe, tonbak, darbuka,udu, cajon).

zdjcie >>>   13 kwietnia

(sobota) godz. 17.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Urodzeni do projektowania”

– wernisa wystawy wyk쿪dowcw i studentw pracowni projektowania graficznego Wydzia퀅 Grafiki ASP w Gdasku

Dlaczego plakat, na dodatek zaanga퓇wany? Bo plakat jest jedn z najdoskonalszych form skrconej, ale maksymalnie bogatej w znaczenia i tre턢i wypowiedzi grafiki projektowej. „Zaanga퓇wany”, bo to s쿽wo oddaje filozofi naszej pracy zwi콄anej z projektowaniem wsp車czesnego jzyka komunikacji wizualnej. Analiza problemu, poszerzenie wiedzy, maping znacze i skojarze, burza mzgw, sublimacja pomys농w, dyscyplina retoryczna i oczywi턢ie na kocu to, co najwa퓆iejsze – oryginalna, autorska kreacja – poszczeglne etapy naszej pracy. Wyj턢ie z matni w켾pliwo턢i i wielo턢i rozwi콄a poprzez dokonywanie 턻iadomego wyboru, to proces uzyskiwania wiary w siebie, wiary w to, 풽 stajemy si profesjonalnymi projektantami. Zestaw prac przedstawionych na wystawie to tylko niewielka cze뜻 studenckich realizacji. W semestrze powstaje ich oko쿽 trzystu. Kluczem wyboru by쿪 z jednej strony zaanga퓇wana tematyka, z drugiej zaanga퓇wanie autora pracy nad zadaniem.

S쿪womir Witkowski

zdjcie >>>  13 kwietnia

(sobota) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3 (III pitro)

Wernisa wystawy serigrafii i grafiki komputerowej Waldemara Szysza pt. „즮y 턻iata”

Na wystawie przedstawiamy grafiki Waldemara Szysza z cyklu „즮y 턻iata”, wykonane w technice sitodruku z perforacj. Cykl jest kontynuacj poszukiwania uniwersalnego jzyka, w ktrym rytmicznie powtarzaj켧e si znaki-symbole tworz uk쿪d, ktry sam staje si symbolem.

Waldemar Szysz od kilkunastu lat tworzy rysunki i poddaje je przetworzeniu za pomoc programw graficznych. Nazywa to grafik cyfrow, odr璨niaj켧 j w ten sposb od grafiki komputerowej czy cyfrowej obrbki obrazu. Zaprezentujemy zestaw barwnych grafik z cyklu „Modlitwa”, ilustruj켧ych ide artysty: skupienie na twrczo턢i tak daleko, by ka풼e z dzie by쿽 inspiracj dla nastpnego. Wsp車istnienie prac z obu tych cykli tworzy wyj켾kowy nastrj, sk쿪niaj켧y do refleksji i kontemplacji. Wystaw wzbogaci projekcja, ukazuj켧a proces powstawania jednej z serigrafii (sitodruku). Ponadto w trakcie wernisa퓎 artysta opowie o swej twrczo턢i i jej technicznych aspektach.

Temat ukazany w pracach Waldemara Szysza jest form imaginacji, ktrego kluczem do poszukiwa widzialnego znaku sta쿽 si s쿽wo „modlitwa”. W obrazach obserwujemy liczne symbole, ostre, ob쿮, trjk켾y i kwadraty, linie i p쿪szczyzny, barwy mroczne i 턻iec켧e, ostre i przymglone, skontrastowane lub harmonijnie zespolone. Tworz one klimat sk쿪niaj켧y do szukania i poznawania tego, co niewidzialne i niepojte. S쿽wo nadane staje si tutaj pocz켾kiem i kocem, a tytu symbolem obrazu, obraz jednocze턭ie znakiem s쿽wa. Otwieraj켧 wyobra펝i odbiorcy na skojarzenia, pobudzaj켧 go do w쿪snych refleksji, ukierunkowuj켧 cz沅ciowo jego odbir przez tytu, mo풽my uchwyci klucz czy „szyfr” do zamknitej w obrazie tajemnicy. Mo퓆o뜻 tworzenia, kreowania 턻iata harmonii, poszukiwania jedni, materializowania my턫i i nadawania kszta퀃u duchowi to dar, a zarazem ludzka powinno뜻. W tym tkwi pikno i „tajemniczo뜻” tych prac.

Andrzej Mozol

Waldemar Szysz

Urodzony 22 lutego 1958 roku. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Mariana Stelmasika w 1986 roku w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Adiunkt II stopnia w tamtejszym Instytucie Sztuk Piknych. W latach 1994-2006 profesor Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie pe쿻i funkcj Prodziekana Wydzia퀅 Grafiki. W latach 2007-2010 profesor Polsko-Japoskiej Wy퓋zej Szko퀉 Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie prowadzi zajcia z grafiki warsztatowej. Cz쿽nek ZPAP i Stowarzyszenia Midzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. W 1997 roku stypendysta Ministra Kultury i Sztuki RP. W 2004 roku odznaczony Srebrnym Krzy풽m Zas퀅gi. Autor ponad 20 wystaw indywidualnych. Udzia w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granic.

zdjcie >>>   14 kwietnia

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wodnik Szuwarek i inni

– z cyklu Poranek w Kamienicy

Tego dnia dzieci mia퀉 okazj pozna przygody bohaterw wspania퀉ch czeskich bajek, w tym Kotka Modrooczka, 칦irka i Muchomorka, Ch쿽pca z plakatu, Baryki, Krecika, Kotka Mikesza i Wodnika Szuwarka. Spotkanie z barwnymi bohaterami to by쿽 szans nauczenia si podstaw jzyka naszych po퀅dniowych s켽iadw. Zajcia rozpocz怨y si o godz. 11.00, a poprowadzi쿪 je pedagog i bohemistka Magdalena Domka.

Wstp wolny.

Wsp車praca:

Fundacja M쿽dego Kina

Czeskie Centrum w Warszawie

zdjcie >>>  14 kwietnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu KOBIEtONY

„Iris qui Piaffe” – koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Iris Munos

W ramach cyklu KOBIEtONY zaproponowali턬y Pastwu koncert muzyki francuskiej w wykonaniu Iris Munos i akompaniamencie Micha쿪 Rukszy. Recital powsta w 2011 roku z inicjatywy piosenkarki i jej wczesnego akompaniatora Dominika Vanderbroucka. Arty턢i w krtkim czasie obrali jasny kierunek swojej pracy: stara, dobra, nieco ju zapomniana piosenka francuska. Miesi켧e wsplnych prb zaowocowa퀉 powstaniem repertuaru, ktry 낢czy w sobie znane i mniej znane piosenki francuskich i francuskojzycznych tuzw muzyki z kraju wina i sera. W턳d nazwisk znajdziemy m.in.: Edith Piaf, Jacques Brel, Barbara, Juliette, Serge Gainsbourg.

Ju sama nazwa recitalu wskazuje na jasne odwo쿪nie do dawnego, francuskiego 턯iewania. „Piaffer” po polsku znaczy „wierka”, a we francuskiej pisowni zawiera w sobie chyba najbardziej znane nazwisko w턳d damskich g쿽sw: Piaf. Iris 턯iewa Piaf, ale nie tylko – ka풼y znajdzie w tym spotkaniu co dla siebie; melodie zas퀉szan w filmie, radiu, na spacerze w Pary퓎. Podczas koncertu w Olsztynie Iris akompaniowa Mateusz Urbaniak.

Iris Munos

Urodzona w Perpignan, francuska aktorka i piosenkarka. Ca쿪 jej kariera zawodowa zwi콄ana jest z takimi miastami, jak Tuluza, Lyon czy Avignon. To tam stawia쿪 pierwsze kroki na scenie, graj켧 i 턯iewaj켧 w wielu spektaklach teatralnych i muzycznych. Pi唯 razy wystpowa쿪 na najwikszym festiwalu teatralnym 턻iata w Avignon. W 2012 roku odby쿪 siedmiodniowe tourne po Polsce, graj켧 w takich miastach, jak Warszawa, Pozna czy Zielona Gra.

zdjcie >>>   15 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

„Kabaret Z Nazwy i przyjaciele”

Zobaczymy stand up w wykonaniu Tomasza 쫖轅aka, Piotra Bier퓓skiego i S쿪womira Kuli.

Wstp wolny.

zdjcie >>>   15 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Recital Chopinowski

Wykonawcy:

Pianista i pedagog. Jest absolwentem Pastwowej Szko퀉 Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyr璨nieniem), Podyplomowego Studium Pianistyki w Warszawie oraz Royal Northern College of Music w Manchester (Wielka Brytania), gdzie odby podyplomowe studia mistrzowskie.

Od przesz쿽 30 lat prowadzi intensywn dzia쿪lno뜻 koncertow w kraju i za granic, w repertuarze symfonicznym i kameralnym. Wielokrotnie bra udzia w krajowych i zagranicznych festiwalach pianistycznych (m.in. jako cz쿽nek polskiej ekipy w Midzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w 1980 roku). Pawe Skrzypek koncertowa w krajach Europy, Azji, Afryki oraz w USA i w Kanadzie. Nagrywa dla wielu stacji radiowych i telewizyjnych (Polskie Radio, TVP, BBC, TV i Radio Rosji, National Public Radio Washington) i dla kalifornijskiej wytwrni p퀉towej Piano Disc. Artysta jest laureatem nagrd presti퓇wych konkursw pianistycznych w kraju i za granic (m.in. Estrady M쿽dych Festiwalu Pianistyki Polskiej, Brytyjskiego Konkursu Chopinowskiego w Londynie i Dudley Piano Competition w Birmingham) oraz laureatem medalu Worshipful Company of Musicians of London za osi켫nicia w dziedzinie pianistyki.

Obok dzia쿪lno턢i artystycznej, wa퓆ym obszarem aktywno턢i Paw쿪 Skrzypka jest pedagogika fortepianowa, ktr z wieloma sukcesami zajmuje si w kraju i za granic. Od wielu lat inicjuje i prowadzi kursy mistrzowskie (m.in. Warszawskie Warsztaty Pianistyczne, midzynarodowe kursy pianistyczne „Gold Country Piano Institute” w Kalifornii). Jest tak풽 szefem najstarszej, renomowanej Szko퀉 Muzycznej im. F. Chopina „na Bednarskiej” w Warszawie. Jego uczniowie ju od ponad 20 lat zdobywaj czo쿽we nagrody w oglnopolskich i midzynarodowych konkursach pianistycznych.

Prof. Skrzypek, jako wyk쿪dowca, wsp車pracuje z wieloma uczelniami muzycznymi w Polsce i na 턻iecie, a od 2004 roku prowadzi klas fortepianu w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wystpuje tak풽 w roli promotora pianistycznych przewodw doktorskich oraz jurora wielu konkursw pianistycznych.

dr Zofia Antes

Pianistka i wyk쿪dowca fortepianu w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie. Jest absolwentk Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyr璨nieniem) oraz Studiw Podyplomowych w zakresie kameralistyki fortepianowej. Wystpuje w kraju z recitalami kameralnymi, wsp車pracuj켧 m.in. z Kwartetem „Akademos” oraz w koncertach symfonicznych z dzie쿪mi Mozarta, Chopina, Schumanna, Rachmaninowa i Kisielewskiego. Koncertowa쿪 rwnie za granic: we W쿽szech, Chorwacji i Stanach Zjednoczonych.

Zofia Antes jest laureatk wielu nagrd konkursowych i resortowych (m.in. nagroda Ministra Kultury i Sztuki) oraz stypendiw artystycznych. Od kilkunastu lat, prcz dzia쿪lno턢i koncertowej, zajmuje si pedagogik, kszta쿬켧 pianistw w Zespole Pastwowych Szk車 Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, a tak풽 na krajowych i zagranicznych kursach interpretacji fortepianowej. Jej wychowankowie zdobyli wiele nagrd w oglnopolskich i midzynarodowych konkursach pianistycznych. Za osi켫nicia pedagogiczne zosta쿪 uhonorowana licznymi nagrodami.

Program:

zdjcie >>>  15 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

Wernisa wystawy malarstwa Urszuli Dudko pt. „Tam, gdzie moje wyspy szcz沅liwe”

Maluj bo lubi, od zawsze. Kompozycje kwiatowe, portrety, ogrody... Obraz ma dawa rado뜻 i podczas tworzenia, i podczas odbioru. Lubi soczyste kolory, lubi 턻iat쿽 w obrazie, ale najbardziej magiczne s chwile przed czystym bia퀉m p농tnem, zanim dotkn je pdzlem, zanim po쿽욧 pierwsze kszta퀃y i plamy. Czsto tworz podczas bezsennej, cichej nocy. Czsto te zmieniam koncepcj podczas tworzenia. Gdy maluj, znika tera펝iejszo뜻, jestem tylko odtwrc, my턫 snuje si, a ja id za ni. Czasami w zupe쿻ej ciszy, czasami s퀅cham muzyki symfonicznej.

Swoje prace wystawiam od powstania „S켽iadw”, lecz ta jest pierwsz indywidualn w tym Klubie. Mia쿪m bardzo du퓇 wystaw indywidualnych, ale najsilniejsze wra풽nie zrobi쿪 na mnie wystawa moich prac na 30-lecie Centrum Bada Kosmicznych w Warszawie w maju 2007 roku. Zderzenie tematw da쿽 niesamowity efekt. Lubi, kiedy ludzie daj wyraz rado턢i podczas obcowania z moimi pracami.

Maluj niezbyt czsto. Mam wiele innych zaj唯, a i tworzenie musi mie swj czas. Nie jestem typem twrcy, dla ktrego dzie bez malowania to dzie stracony. Tworzenie musi dawa mi tak potrzeb, ktra wyklucza wszystko inne. Lubi s쿽ce, ktre o퓓wia kolory. Lubi deszcz, ktry l턭i w kroplach. Lubi mg녠, ktra gubi kolory i kontury, ale nie lubi zimy.

Urszula Dudko

zdjcie >>>16 kwietnia

(wtorek) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

IV 쫤ito Ulicy D켦rowszczakw – w낢cz si!

Spotkanie organizacyjne, dotycz켧e IV 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw.

Wstp wolny.16 kwietnia

(wtorek) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert Boo Boo Davisa

Szczery do blu g쿽s jednego z ostatnich „prawdziwych” bluesmanw, ktry do czerwono턢i rozgrza niejeden g쿽턭ik, ponownie zabrzmi w Olsztynie! Pochodz켧y z samego serca Delty Missisipi Boo Boo Davis (rocznik 43.) zachwyci publiczno뜻 podczas Olsztyskich Nocy Bluesowych w 2009 roku. 16 kwietnia odwiedzi nas po raz drugi, tym razem w ramach cyklu Olsztyskich Dobranocek Bluesowych!

Jego pe쿻a r璨norodnych wp퀉ww muzyka wci굻 pozostaje w swym duchu i atmosferze dog녠bnie „po퀅dniowa”, szczera, a zarazem zaskakuj켧o 턻ie풹. Wychowywa si u boku niezwykle muzykalnego ojca, w jego domu go턢ili: John Lee Hooker, Elmore James czy Robert Pete, i to s퀉cha! Dzi artysta mo풽 poszczyci si seri sze턢iu znakomitych, 턻ietnie przyjtych przez publiczno뜻 i krytykw albumw. Zgromadzony na nich materia jest bardzo r璨norodny, miejscami wrcz zaskakuj켧y. Niemal ka풼y utwr zosta nagrany na tzw. „setk” i to przy pierwszym podej턢iu! Nie zmarnuj okazji, by zobaczy i us퀉sze Boo Boo Davisa na 퓓wo! Przyjd i posmakuj starego dobrego bluesa, ktry wci굻 potrafi zachwyci niejedn g쿽dn wra풽 dusz!

Wyst켺ili:

zdjcie >>>   17 kwietnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Dni Kultury Francuskiej

Koncert Mike'a Jamesa

Mike James pochodzi z Walii, a mieszka we francuskiej Bretanii. Gra na akordeonie. Podczas koncertu zaprezentowa tradycyjne melodie celtyckie.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja:

Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor

zdjcie >>>    18 kwietnia

(czwartek) godz. 9.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Przedszkolny Przegl켨 Ma퀉ch Form Teatralnych „Fiku Miku w Teatrzyku”

Przegl켨 „Fiku Miku w Teatrzyku” to wyj켾kowa impreza teatralna dla dzieci i nauczycieli, ktra bawi, inspiruje, pozwala na obcowanie z literatur i zachca do czytelnictwa.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Przedszkole Niepubliczne „Tempoo”

zdjcie >>>  19 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy malarstwa Aleksandra Wo쿽sa pt. „칪wa i martwa natura”

Aleksander Wo쿽s (79 lat) uprawia w swojej twrczo턢i malarstwo, grafik, rze펉 i rysunek satyryczny, natomiast od kilku lat g농wnie malarstwo. W swoim dorobku artystycznym ma 58 wystaw indywidualnych oraz udzia w 141 wystawach zbiorowych (przewa퓆ie satyrycznych), w tym w 64 wystawach midzynarodowych. Swoje rysunki publikowa w wielu periodykach (debiut prasowy w 1955 roku) oraz wydawnictwach ksi굻kowych w Polsce i za granic. Liczne jego prace znajduj si w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych – w kraju i za granic. Jest laureatem wielu nagrd i wyr璨nie. Obecna wystawa Wo쿽sa pt. „칪wa i martwa natura” jest dziewi켾 w Miejskim O턳odku Kultury, a sidm w Galerii Rynek.

Wstp wolny.

zdjcie >>>   19 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy19 kwietnia

(pi켾ek) godz. 9.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Przedszkolny Przegl켨 Ma퀉ch Form Teatralnych „Fiku Miku w Teatrzyku”

Przegl켨 „Fiku Miku w Teatrzyku” to wyj켾kowa impreza teatralna dla dzieci i nauczycieli, ktra bawi, inspiruje, pozwala na obcowanie z literatur i zachca do czytelnictwa.

Wstp wolny.20 kwietnia

(sobota) godz. 8.00-15.00, Scena Staromiejska

Motoserce – akcja zachcaj켧a do oddawania krwi

Wstp wolny.

Organizator: Stowarzyszenie „Biker”

Wsp車organizacja: Przedszkole Niepubliczne „Tempoo”21 kwietnia

(niedziela) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Kabareto i owo

Wystp Kabaretu Dworskiego i Kabaretu NO

Picioosobowy Kabaret Dworski pochodzi z dworu biskupw warmiskich, z miasta m轅w znakomitych – Lidzbarka Warmiskiego. Grupa satyry historycznej tworzy scenki, prezentuj켧e 턻iat sprzed kilku wiekw w krzywym zwierciadle. Specyficzny jzyk, historyczne stroje, scenografia i instrumenty przenosz odbiorcw w inny wymiar. Dworzanie kr굻 w przestrzeni i czasie, po kraju Lachw, Lachonek i Lachoni켾ek z programem pt. „I podawa wiek wiekowi”. Perypetie chuci pisane i inne defloracje w celu szerzenia satyry, prowokowania do 턬iechu, ale i my턫i twrczej. Nakaza im tak czyni Ignacy Krasicki, ktry powiedzia: „Id펊ie wszdzie, tylko nie tutaj, bo to 턬iech”. Oni nie zrozumieli, ale tak uczynili.

Byli w r璨nych dworach; w krakowskim na p車finale PAKI, w finale e쿬kiej Mulatki i w swoim lidzbarskim na Wieczorach Humoru i Satyry, a tak풽 w poznaskim Zosta Gwiazd Kabaretu. Objechali kraju sporo, wszdzie pozostawiaj켧 u턬iechy i ...konsternacj. Uwa퓆i mwi, 풽 tu co ser Monty Python natchniewa, inni, mniej uwa퓆i, 풽 Hrabi i 풽 w ogle to teatr jaki. Nikt nie ma racji...

Wyst켺ili:

15 pa펋ziernika 2012 roku w Teatralnym Spichlerzu Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie mia쿪 miejsce prapremiera programu „Szko쿽 pozwl 퓓” Kabaretu NO. Jak wskazuje tytu, program spity jest tematyczn klamr – szko낢. Motyw edukacji pojawia si w ka풼ym skeczu i monologu. Program ma charakter dwutorowy – z jednej strony retrospektywne monologi nauczyciela, z drugiej skecze obejmuj켧e tematycznie problem polskiej szko퀉. Kabaret NO jest now formacj z Olsztyna, ktr tworzon Piotr Bier퓓ski (ex Kabaret Snobw) i S쿪womir Kula (Kabaret z Nazwy).

zdjcie >>>   22 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 – Teatralny Spichlerz

„Sprawozdanie” – monodram w wykonaniu Damiana Kierka

Monodram w wykonaniu Damiana Kierka na podstawie „Sprawozdania dla Akademii” Franza Kafki.

zdjcie >>>  22 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Wielkie rody magnackie

Prelekcja pt. „Braniccy i ich ogrody”


W poniedzia쿮k 22 kwietnia wsplnie z Izabel Szymask, wsp車autork ksi굻ki pt. „Pa쿪c Branickich. Historia i wntrza”, zapraszamy do odwiedzenia pa쿪cu Branickich w Bia퀉mstoku. Rezydencja go턢i쿪 w swych murach wielu krlw, a przyjcia pa쿪cowe, niejednokrotnie u턻ietniane pokazem fajerwerkw, da퀉 pocz켾ek wielu barwnym opowie턢iom. Ze wzgldu na swe niezwyk쿮 barokowe ogrody pa쿪c zwany by Wersalem P車nocy. Midzy innymi dlatego bia쿽stockie ogrody i ich gospodarze – rd Branickich – bd g농wnymi bohaterami kwietniowego spotkania z cyklu Wielkie rody magnackie. Na uczestnikw prelekcji czeka niespodzianka.

zdjcie >>>   23 kwietnia

(wtorek) godz. 16.00-18.00, Informacja Kulturalna MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Kim s eKulturalni.pl?

Prezentacja kulturalnego portalu spo쿮czno턢iowego:

zdjcie >>>   

Wsp車praca:

Centrum Spotka Europejskich „쫤iatowid”23 kwietnia

(wtorek) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert dyplomowy studentw Instytutu Muzyki UWM pt. „Kwiecie-Plecie, czyli Muzyczny Kalejdoskop”

Wyst켺ili studenci:

Koncert w ramach egzaminu dyplomowego na studiach licencjackich.

zdjcie >>>  24 kwietnia

(턳oda) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Wspominamy Stadion Le턭y”

Spotkanie z Januszem Poryckim i Tadeuszem Milewskim.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja:

Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”

zdjcie >>>   24 kwietnia

(턳oda) godz. 9.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

„Ksi굻ka najlepszym przyjacielem cz쿽wieka”

Cykl spotka z literatur przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela25 kwietnia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Pracownia literacka

„Bogactwo” – spotkanie autorskie z Mart Syrwid

Marta Syrwid (1986) – urodzona w Piotrkowie Trybunalskim, wychowana w Olsztynie, po studiach w Krakowie zamieszka쿪 w Warszawie.  Debiutowa쿪 zbiorem opowiada „Czkawka” (2004, MOK w Olsztynie), nastpnie wyda쿪 powie뜻 „Zaplecze” (2009, W.A.B.). Kolejna jej ksi굻ka „Bogactwo” ukaza쿪 si w wydawnictwie Lampa i Iskra Bo풹 w marcu 2013 roku. Laureatka m.in. stypendium Jolanty i Aleksandra Kwa턭iewskich (2005), Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego (2011) i stypendium „M쿽da Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Z wykszta쿬enia filmoznawca, publikuje felietony i recenzje o filmie. Od czterech lat prowadzi rubryk o grafomanii w miesiczniku „Lampa”. Obecnie pisze kolejn powie뜻 i pracuje nad zbiorem esejw o kinie polskim lat sze뜻dziesi켾ych.

Prowadzenie: Iwona 즑zicka-Pawlak

Wstp wolny.

zdjcie >>>   26 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy malarstwa Marcina Radziszewskiego pt. „Odczucia moje”

Marcin Radziszewski to malarz-samouk z Olsztyna. Urodzi si 20 lipca 1978 roku w Olecku. Z wykszta쿬enia 턫usarz, przez lata pracowa w wyuczonym zawodzie. Autor ponad dwustu prac, w przewa풹j켧ej liczbie olejnych. M굻 Ma쿲orzaty i ojciec trjki dzieci: Amelki, Poli i Jasia, ktre czsto pojawiaj si na jego obrazach. W kwietniu 2010 roku Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zorganizowa pierwsz indywidualn wystaw prac Marcina Radziszewskiego zatytu쿽wan „Moja rodzina”. Jego prace by퀉 te prezentowane na kilku wystawach zbiorowych, organizowanych w Olsztynie. Mistrzem Marcina jest Jacek Malczewski, a g농wn inspiracj malarstwo z prze쿽mu XIX i XX wieku. Jego obrazy pe쿻e s 퓓wych kolorw i prezentuj unikatowy 턻iat zarwno wewntrznych wizji autora, jak i jego zwyk쿮go, codziennego 퓓cia, splecionych w jedn fascynuj켧 ca쿽뜻.

Do autoportretw – my dwch!!!

Hej! Polaczku na p쿪skiej deseczce, ktry jeste, by쿮 i bdziesz.

O czym sobie tak rozmy턫asz ty olsztyski malarzyku?

My턫 sobie… tak o sobie i o moim malowaniu. O pdzelkach, farbkach, tubkach i szpachelkach. Co by tutaj teraz stworzy, jak na p농tnie si otworzy? To pewnie – posta – kolorowa, lecz nie턬ia쿪. Naszkicowa, namalowa. A ta moc si zarumieni. Jednym szeptem, jednym gestem. Stylem moim k車eczkowym, a na koniec krzy퓓kowym. Wyobra풹m sobie, mam ju wizj, polsk, tak풽 historyczn. Mo풽 dalej wstecz za 턻iaty. Opanowa ruchem rki dawne ruchy melancholii, ktre kr굻 w mym pokoju. Chc si wedrze w m duszyczk, opanowa moj rk. I w hipnozie odpowiedzie z wyobra풹lno턢i mocy. W trans wic wpadam i tak gadam, i zak쿪dam kapelusik, niczym z drugiej wojny. Sznurek sobie tak zaci켫am z ty퀅, by si nie zapl켾a, nie upaka sobie oczy. I muzyk sobie w낢czy, raczej ci轅k lub te gotyk. Muza jak풽 pobudliwa, mocna oraz fest gor켧a. Wnet zapalam sobie 턻ieczk, obok siebie, by tak by쿽. Guzik w koszuli rozpinam szybko. Jedn my턫 si szykuj i przygotowuj akcj. Czasem si rozczaruj, ale i tak nie 풹퀅j. Ksig my턫i, farbek i zapiskw tworz w my턫ach wizj krtk. Ju zaczynam, jeszcze czekam na m bratni dusz. A przyniesie mi mj zestaw i usi켨zie bardzo blisko. Lubi, kiedy mwi, szepcze ci켫le mi do ucha, co mam my턫e oraz tworzy. Taka to jest bratnia dusza. Pawim pirem ci켫le macha, o Malczewskim co wspomina. Piro lekkie, nurt natury. Mikkie, polskie i przytulne. To jest wizja przej턢ia mocy. P농tno sztywne, tak풽 mocne, par razy gruntowane, bardzo dobrze szlifowane, a zarazem utwardzane. Do mazania bardzo dobre. Silny zapach si unosi, po pokoju sobie b낢dzi, kwiaty naszej polskiej 낢ki. 1ki 턻iat쿪, 퓓cia i pogody. I sztaluga, i paletka, ca쿸iem du풹, wszystko goni si w roboty. Tak Polakiem mianowa쿮m i mojego towarzysza. Flaga polskiej tej historii. Z szarf mocn, bardzo nasz, to jest zaszczyt taka w쿽퓓. Trzeba jeszcze wbi sztylecik w st車, by mie턢i nasze krgi. Tu jest moja, nasza ziemia, ca쿮j naszej polsko턢i. Czas poka풽 czy za chwil, za sto lat, czy tysi켧 godzin, na wystaw trzeba tworzy, opowiada w codzienno턢i. Jeszcze wspomn o koronie, czy to mo풽 Boles쿪wa. Tak풽 ona, bardzo wa퓆a, krla krlw, rodowita, zapisana jest w historii. Bardzo mocn grani czasu. Lubi jak jest przy mnie, wpaja mi wo du풽j mocy. Wspomn o tej wnet historii. My턫i biegn wok車 tego, tych dwch dziwnych sobie go턢i. U턬iechnity i powa퓆y, przedstawiaj켧 troch w z쿽턢i. By malowa, tworzy, pisa i psychicznie odpoczywa, bez frustracji codzienno턢i. I u퓓wa wszystkich farbek, ca낢 palet kolorowo턢i. Wida! 쫤iat jest kolorowy i tak trzeba to og쿽si.

Marcin Radziszewski

zdjcie >>>    
26 kwietnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia Literacka nr 4 – PROZA POD TOPOREM

Go뜻 specjalny w sk쿪dzie Jury:

Marta Syrwid (1986) – urodzona w Piotrkowie Trybunalskim, wychowana w Olsztynie, po studiach w Krakowie zamieszka쿪 w Warszawie.  Debiutowa쿪 zbiorem opowiada „Czkawka” (2004, MOK w Olsztynie), nastpnie wyda쿪 powie뜻 „Zaplecze” (2009, W.A.B.). Kolejna jej ksi굻ka „Bogactwo” ukaza쿪 si w wydawnictwie Lampa i Iskra Bo풹 w marcu 2013 roku. Laureatka m.in. stypendium Jolanty i Aleksandra Kwa턭iewskich (2005), Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego (2011) i stypendium „M쿽da Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Z wykszta쿬enia filmoznawca, publikuje felietony i recenzje o filmie. Od czterech lat prowadzi rubryk o grafomanii w miesiczniku „Lampa”. Obecnie pisze kolejn powie뜻 i pracuje nad zbiorem esejw o kinie polskim lat sze뜻dziesi켾ych.

Przywi콄ujemy wielk wag do jako턢i. Nasz si낢 jest zesp車 fachowcw posiadaj켧ych wieloletnie do턻iadczenie, dlatego te utwory bd oceniane przez publiczno뜻 i profesjonalne Jury. Dwa utwory nagrodzone podczas konkursu (nagroda Jury i nagroda publiczno턢i) zostan zakwalifikowane do Wielkiego Fina퀅 – Rze펝i nr 5, ktry odbdzie si w maju.

zdjcie >>>  

Sk쿪d Jury :

Marta Syrwid

Piotr Siwecki

I Nagroda Jury:  Tobiasz Martynik

II Nagroda Jury: Monika B쿪szczak

Nagroda Publiczno턢i: Micha Ma퀉sa

Ponadto wyr璨niona zosta쿪 Pani Marzena Hanus tekstem poetyckim.27 kwietnia

(sobota) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena – z cyklu Dni Kultury Francuskiej

Koncert zespo퀅 Diffrent

Diffrent to rockowa grupa, ktra powsta쿪 na pocz켾ku 2010 roku w Gdasku.

Cz쿽nkami trio s:

Wsp車organizacja:

Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor

zdjcie >>>  28 kwietnia

(niedziela) godz. 12.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

58. Oglnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe

Eliminacje  w  turniejach:

- recytatorskim

- wywiedzione ze s쿽wa

- poezji 턯iewanej

- teatrze jednego aktora

Przegl켨 wojewdzki odby si 11 maja w Olsztynie.

Rejon Olsztyn:

Olsztyn, Barczewo, Biskupiec, Kolno, Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto,

쫤i켾ki, Jonkowo, Gietrzwa쿭, Stawiguda, Olsztynek, Purda

zdjcie >>>   28 kwietnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Grupy Wokalnej „Moderato” pt. „Jad wozy kolorowe“

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

Akompaniament: Damian Micha쿽wski

Program koncertu:

Zesp車 Wokalny „Moderato” powsta w kwietniu 1984 roku w Olsztynie. Pocz켾kowo by쿪 to grupa 풽ska, wywodz켧a si z chru Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Olsztyn”, p撰niej do낢czyli tak풽 m轅czy펝i – rwnie z zespo퀅 „Olsztyn”, a tak풽 z chru olsztyskiej rozg쿽턭i Polskiego Radia. Od pocz켾ku piecz nad zespo쿮m sprawuje W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz, ktry opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chr pie턭i i jednocze턭ie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, rwnie od 1984 roku, akompaniuje zespo쿽wi Alina Malinowska. Repertuar Moderato to przede wszystkim koldy, pie턭i patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i wsp車czesne przeboje muzyki rozrywkowej. W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz dba o to, by piosenki chru by퀉 melodyjne, 쿪two wpadaj켧e w ucho, o niebanalnych tekstach. Zesp車 wykonuje m.in. pie턭i Bu쿪ta Okud풹wy, Jerzego Petersburskiego, tak풽 sporo W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, ktry swoje kompozycje opiera czsto na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Wstp wolny.