2013
MAJ 2013

1 maja

(턳oda) godz. 19.00, Ko턢i車 Naj턻itszego Serca Pana Jezusa

Koncert pt. „Bli풽j nieba”

Koncert z okazji II rocznicy Beatyfikacji Jana Paw쿪 II pt. „Bli풽j nieba” w wykonaniu zespo퀅 Mocni w wierze

zdjcie >>>   1 maja

(턳oda) godz. 18.00, Scena staromiejska

Koncert zespo퀅 Showtime

Koncert zespo퀅 Showtime (Olsztyn)

zdjcie >>>   1 maja

(턳oda) godz. 16.00, Scena Staromiejska i okolice

Animacje dla dzieci, rodzinne konkursy

Animacje dla dzieci, rodzinne konkursy czytelnicze Miejskiej Biblioteki Publicznej i wizyty w mobilnym planetarium, czyli Astrolabium

zdjcie >>>   3 maja

(pi켾ek) godz. 18.00, Scena Staromiejska

Koncert zespo퀅 Muzyka Koca Lata (Misk Mazowiecki)

zdjcie >>>   3 maja

(pi켾ek) godz. 16.00, Scena Staromiejska

Animacje dla dzieci

Animacje dla dzieci, pokazy taneczne i majowe wariacje Remic Art. University, oraz odszpuntowaniu beczki Gruitu Kopernikowskiego

zdjcie >>>   4 maja

(sobota) godz. 18.00, Scena Staromiejska

Koncert zespo퀅 The Lollipops (Olsztyn)

zdjcie >>>   4 maja

(sobota) godz. 16.00, Scena Staromiejska

Animacje dla dzieci

Animacje dla dzieci, wystp Kabaretu z Nazwy

zdjcie >>>   
5 maja

(niedziela) godz. 15.00, Scena Staromiejska i okolice

Europejski Dzie Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

zdjcie >>>   6 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej pt. „Odwyk, czyli opowie턢i o na쿽gach” w towarzystwie Terri Ble (djembe) oraz monodram muzyczny w wykonaniu Marty Andrzejczyk pt. „Spadanie te jest form lotu”. Proza i poezja Sylvii Plath, muzyka i teksty Piotr Misiorowski, opieka re퓓serska/inscenizacja Agnieszka Ko쿽dyska.

Wstp wolny.7 maja

(wtorek) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie organizatorw 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw8 maja

(턳oda) godz. 18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena w Olsztynie - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert Wandy Johnson z zespo쿮m

Podczas majowego koncertu z cyklu Olsztyskich Dobranocek Bluesowych wyst켺i쿪 „utalentowana i obdarzona niezwyk낢 wyobra펝i” (Living Blues), „znakomita kompozytorka i jeszcze lepsza wokalistka” (Blues & Rhythm), „wielka artystka, ktr warto promowa w Europie” (Billy Bop Magazine) – pochodz켧a z Po퀅dniowej Karoliny, Wanda Johnson! Jej pierwsza wizyta w naszym kraju sprzed piciu lat okaza쿪 si olbrzymim sukcesem. Artystka zachwyci쿪 polsk publiczno뜻. Podobnie by쿽 w 2009 i 2012 roku. 8 maja w sali kameralnej pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena nie by쿽 inaczej. Nawet lepiej – do Olsztyna Wanda Johnson przyjecha쿪 ze swoim amerykaskim zespo쿮m!

Urodzi쿪 si w 1963 roku w licznej rodzinie o bogatej muzycznej tradycji. Sama siebie okre턫a jako „nowy g쿽s soulu i bluesa z Po퀅dniowej Karlony”. Jej debiutancka p퀉ta „Call Me Miss Wanda” ukaza쿪 si w 2003 roku, a trzy lata p撰niej 턻iat쿽 dzienne ujrza kolejny kr굻ek zatytu쿽wany „Natural Resource”. To w쿪턭ie ogromny sukces drugiego albumu zaowocowa zaproszeniem do udzia퀅 w jednej z najbardziej znacz켧ych imprez bluesowych 턻iata – Pocono Blues Festival. Rok 2008 przynis rwnie dobry, trzeci, dotychczas najnowszy longplay „Hold What You Got”.

Wa퓆 postaci w karierze Wandy Johnson jest Gary Erwin – pianista, kompozytor i producent p퀉t piosenkarki. Ich wsplny wystp podczas Chicago Blues Festival w 2007 roku wielu krytykw okrzykn怨o najwikszym wydarzeniem imprezy. Od tamtej chwili ka풼y koncert artystki wieczy masa pochlebnych recenzji. Gwiazda Olsztyskich Dobranocek Bluesowych bez w켾pienia jest na drodze do miana jednej z najlepszych wokalistek naszych czasw!

Wyst켺ili:

zdjcie >>>    10 maja

(pi켾ek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. Dabrowszczakw 3

Wernisa wystawy rysunku Piotra Kobrzyskiego

Piotr Kobrzyski

Urodzony 26 kwietnia 1986 roku w Ostro녠ce. Obecnie mieszka i tworzy w Myszycu. Zajmuje si rysunkiem, grafik warsztatow oraz malarstwem olejnym. W 2006 roku ukoczy Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w 즣m퓓. W latach 2006-2009 student Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Sztuki, kierunku edukacji artystycznej z zakresie sztuk plastycznych. Dyplom licencjacki uzyska w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ma쿲orzaty Chomicz. W latach 2009-2011 student magisterium edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych UWM w Olsztynie. Dyplom grafiki warsztatowej z wyr璨nieniem u prof. Ma쿲orzaty Chomicz. Od 2012 roku student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – studia doktoranckie, kierunek sztuki plastyczne, opiekun artystyczny prof. Jan Walasek.

Organizator III edycji maratonu malarskiego „Wyra si”, zakoczony wystaw i aukcj wykonanych prac malarskich na rzecz Wielkiej Orkiestry 쫤i켾ecznej Pomocy (2008). W 2010 roku bra udzia w Midzynarodowych Warsztatach Artystycznych „Vinarelli 2010” (Torgiano, W쿽chy). W br. II miejsce w konkursie fotograficznym „Najpikniejsze zdjcie zimy” organizowanym przez „Kurier Ostro녠cki”.

Uczestnik wielu plenerw malarskich, m.in.: Zakopane, Krakw, Tykocin, Swobodna, Torgiano (W쿽chy) oraz wystaw zbiorowych:

Wystawy indywidualne:

zdjcie >>>12 maja

(niedziela) godz. 15.00, Osiedle Jaroty, rg przy ul. Wilczyskiego i Janowicza (obok Medyka)

EKO-desant Kulturalny Olsztyskiego Lata Artystycznego

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zaprasza na EKO-desant Kulturalny Olsztyskiego Lata Artystycznego. Podczas EKO-desantu odby퀉 si ekologiczne warsztaty dla doros퀉ch i dzieci oraz konkursy edukacyjne. Oprcz tego wszyscy mieli okazj zapozna si z programem Olsztyskiego Lata Artystycznego, kupi lub zarezerwowa bilety, a przede wszystkim dobrze si bawi. Wyst켺ili m.in. Kabaret Z Nazwy, zesp車 Shanta, Karuzela Kultury oraz Remmic Art University. Odby퀉 si pokazy zumby przygotowane przez instruktorw z Fitness Clubu Sylwetka, pi쿸arskie zabawy akrobatyczne w wykonaniu Socatots – Pi쿸arskie Maluszki. Podczas EKO-desantu mo퓆a te by쿽 pozby si zalegaj켧ych w mieszkaniach lub piwnicach elektro턬ieci. Skoro przyje풼풹my w odwiedziny, chcemy zrobi co po퓓tecznego, dlatego w miejscu imprezy pojawi퀉 si specjalne kontenery, do ktrych mo퓆a by쿽 wyrzuci niepotrzebny ju lub niedzia쿪j켧y sprzt. Elektro턬ieci to odpady szczeglnie niebezpieczne dla 턳odowiska. Cho wyrzucanie elektro턬ieci do 턬ietnika stanowi nie tylko ogromne zagro풽nie, ale oznacza te 쿪manie prawa (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Zdarza si, 풽 zu퓓ty sprzt elektroniczny bywa latami gromadzony w piwnicach, gara풹ch, wyrzucany na wysypisko 턬ieci lub wywo퓇ny do… lasu.

zdjcie >>>  12 maja

(niedziela) godz. 11.00, Kamienia Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Poranek w Kamienicy

Z cyklu Poranek w Kamienicy:

Wiosenny koncert m쿽dych pianistw

Wyst켺ili uczniowie klasy fortepianu Agnieszki Panasiuk

zdjcie >>>    13 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Koncert poetycki w wykonaniu Piotra Raya pt. „Optymistycznie”.

zdjcie >>>    14 maja

(wtorek) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pi쿮? Nie pojedziesz?

Otwarte Forum Dyskusyjne:

Spotkanie propaguj켧e pozytywne postawy w턳d m쿽dych kierowcw.

Organizacja: MZPiTU

zdjcie >>>  16 maja

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy rysunku Marii Targoskiej pt. „Poetyka rysunku”

Maria Targoska

Urodzi쿪 si w 1954 roku w Olsztynie. W 1980 roku uzyska쿪 dyplom w Pastwowej Wy퓋zej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdasku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni Kazimierza 쫞amkiewicza. Od 1981 roku pracuje w PWSSP w Gdasku (od 1996 roku Akademia Sztuk Piknych), obecnie na stanowisku profesora. Od 2003 roku pe쿻i funkcj Kierownika Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa. Jest laureatk wielu nagrd i wyr璨nie w dziedzinie rysunku, m.in.: w 1983 roku na V Biennale Sztuki Gdaskiej, BWA Sopot (wyr璨nienie); w 1986 roku „Papier 86”, Galeria 85, Gdask (nagroda); w 1990 roku Triennale Sztuki Gdaskiej, BWA Sopot (nagroda). Jest autork 30 wystaw indywidualnych i 250 wystaw zbiorowych w kraju i za granic. Prace znajduj si w zbiorach polskich oraz w USA, Kanadzie, Australii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Francji, Niemczech, Izraelu, Gruzji i Litwie.

zdjcie >>>17 maja

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena w Olsztynie - z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert Krzysztofa 쫈ieraskiego

Krzysztof 쫈ieraski (ur. 24 sierpnia 1954 w Krakowie) – polski gitarzysta basowy, muzyk sesyjny. Jest muzycznym samoukiem (ukoczy Pomaturaln Szko녠 Ochrony 쫞odowiska). Po kilku latach gry w amatorskich zespo쿪ch, w wieku 22 lat, zosta basist jazz-rockowego zespo퀅 Laboratorium, z ktrym nagra pi唯 p퀉t i zagra kilkaset koncertw, tak풽 za granic, m.in. na festiwalach w Hiszpanii i w Indiach. W 1980 roku, na zaproszenie Zbigniewa Namys쿽wskiego, przyst켺i do zespo퀅 Air Condition. Na kilka dni przed og쿽szeniem stanu wojennego zagra pierwszy koncert ze swoim nowym zespo쿮m, String Connection Krzesimira Dbskiego. Po zawieszeniu dzia쿪lno턢i przez grup 쫈ieraski zacz교 realizacj projektw autorskich. Obecnie grywa z Bernardem Maselim, a tak풽 ze Zbigniewem Jakubkiem, Markiem Napirkowskim i Markiem Raduli. Ma na koncie wsp車prac z artystami reprezentuj켧ymi r璨ne gatunki muzyczne, jak: Ewa Bem, Tomasz Stako, Marek Grechuta, John Porter, Jan Pluta, Republika, Marek Wilczyski, zesp車 Wilki, zesp車 Krzak i inni.

zdjcie >>>   18 maja

(sobota) godz. 19.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25 – Midzynarodowa Noc Muzew

Wernisa wystawy malarstwa oraz pokaz mody sukni-obiektw autorstwa Agaty Topolewskiej

godz. 19.00

Wernisa wystawy malarstwa Agaty Topolewskiej   zdjcie >>>

godz. 21.00

Pokaz mody sukni-obiektw autorstwa Agaty Topolewskiej    zdjcie >>>

Agata Topolewska

Absolwentka PLSP w Bydgoszczy. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych. Specjalizuje si w malarstwie sztalugowym i na턢iennym. Zajmuje si rwnie projektowaniem ubioru unikatowego.

O sobie:

Moje poszukiwania nie zaw轅aj si do jednej dziedziny sztuki . Zjawiska i wydarzenia, ktre postrzegam, same okre턫aj sposb ich wyra풹nia. Introspekcyjny. Malarstwo, ktre uprawiam to prba analizy i syntezy koloru, szukanie wypadkowej kilku barw.

O batiku:

W 턻iat batiku wprowadzi쿪 mnie Iwona Boliska-Walendzik – znakomita towarzyszka, przekazuj켧a w sposb rzetelny sw wiedz. Tworz w technice batiku zaledwie od roku. Jest on dla mnie wspania퀉m przewodnikiem po krainie koloru. Batik jest wysublimowan form koloru , jego poezj. W znacznej mierze przyczynia si do tego krakelura – kolorowe 퓓쿸i powstaj켧e wskutek wnikania barwnika w spkania w wosku.

Najbardziej wyczekiwanym i ekscytuj켧ym dla mnie momentem jest ukazuj켧y si obraz podczas prasowania skoczonej ju pracy. Wwczas krakelura pojawia si w pe쿻ej okaza쿽턢i, a kolory staj si bardziej intensywne, nasycone, niczym powerniksowane p농tno. Przypomina mi to emocje, jakie towarzyszy퀉 mi podczas wyci켫ania na턻ietlonego zdjcia z k켺ieli w wywo퀉waczu, w tradycyjnej ciemni fotograficznej, gdzie niegdy spdzi쿪m mnstwo godzin swego 퓓cia.

O tekstyliach:

Tak jak cz쿽wiek, ka풼a tkanina ma swoj temperatur, charakter, wzr, w쿪턢iwo턢i, potencja. Zanim stworz co z tkaniny, musz j pozna. Najpierw przygl켨am si jej powierzchownie. Potem badam jej w쿪턢iwo턢i, zestawiam z inn, jakby szukaj켧 dla niej towarzysza. Prbuj wydoby jej potencja, tworz켧 odpowiedni kreacj. Tkaniny mnie oczarowuj. Nie istnieje dla nich tylko jedno przeznaczenie. Ta sama tkanina w innej postaci nabiera nowego znaczenia. Tkaniny podr璨uj, przemieszczaj si, s obecne w naszym 퓓ciu od zawsze.18 maja

(sobota) godz. 10.00, Park Kusociskiego, Osiedle Pojezierze

Inauguracja XV Warmisko-Mazurskich Dni Rodziny

Wstp wolny.

Organizacja: Rada Osiedla Pojezierze, Wydzia Zdrowia i Polityki Spo쿮cznej UM Olsztyn, MOK19 maja

(niedziela) godz. 10.00, Lotnisko Aeroklubu Warmisko-Mazurskiego, Osiedle Dajtki

IX Rotariaska Majwka Lotnicza: Desant Kulturalny OLA

Atrakcje lotnicze:

Wystpy artystyczne (godz. 12.00-15.00)

W programie m.in.:

oraz

Organizacja: Stowarzyszenie Glazurnikw i Specjalistw Robt Wykoczeniowych, pracuj켧ych produktami marek Soproi Tytan

Dochd z imprezy zostanie przekazany na cel charytatywny.

Osoba doros쿪 – wstp 3 z

Dzieci –  wstp wolny

Parking – 5 z

zdjcie >>>  20 maja

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert „Kontrabas – jest moc!”

oraz uczniowie Pastwowej Szko퀉 Muzycznej w Olsztynie

Us퀉szymy r璨norodne utwory na kontrabas solo, z fortepianem oraz duety kontrabasowe. Nie zabraknie s쿽wa o genezie kontrabasu i paru anegdot.

zdjcie >>>   20 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs: Prawa Cz쿽wieka w Filmie

Pokazy filmw nt. dziennikarstwa 턫edczego

oraz dyskusja o jego spo쿮cznej wadze i sensie:

godz. 19.00 – otwarcie festiwalu, dr Krzysztof Szatrawski

godz. 19.15 – „Wiera Gran” 67 ', Polska 2011, re퓓ser: Maria Zmarz-Koczanowicz

Ho쿭 oddany utalentowanej 퓓dowskiej 턯iewaczce, ktrej karier z쿪ma퀉 oskar풽nia o kolaboracj.

W programie rwnie piosenki Wiery Gran w wykonaniu Marty Andrzejczyk.

zdjcie >>>  21 maja

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wieczr z teatrem

Grupa Teatralna Kokon zaprezentowa쿪 spektakl „System” .

„System”

Teatry m쿽dzie퓇we, poszukuj켧 tematw do spektakli, od lat sigaj do tematu szko퀉. I nie ma w tym nic niezwyk쿮go. Mo풽 jedynie fakt, 풽 sam system szkolny jest coraz bardziej „atrakcyjny”. M쿽dzi adepci sztuki aktorskiej pracuj켧y w Kokonie pokusili si wic o zabranie g쿽su w tym temacie. Poniewa nie sam szko낢 cz쿽wiek 퓓je, nie zabraknie wyzna mi쿽snych, 풹lw pretensji, konfrontacji i refleksji na tematy bliskie licealistom.

Re퓓serk przedstawienia jest Krystyna Jdrys.

zdjcie >>>    23 maja

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja Rafa쿪 Btkowskiego pt. „Pocz켾ki Jakubowa”

Za쿽퓓ciele Jakubowa nie przewidywali zapewne, jak wspania낢 karier zrobi ten pocz켾kowo niewielki, po쿽퓇ny z dala od miasta o턳odek wypoczynkowo-restauracyjny. Jego sercem by쿪 przez lata otoczona zieleni gospoda z sal taneczn i werandami dla go턢i. W po쿽wie drewniany obiekt, zwany „Starym Jakubowem”, z czasem zast켺i wspania퀉, murowany budynek „Nowego Jakubowa”. Dzi po obu restauracjach zosta쿽 jedynie wspomnienie.

Rafa Btkowski

zdjcie >>>  24 maja

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia Literacka nr 5 – Wielki Fina

W fina쿽wym starciu laureatw Rze펝i Literackiej wwzili udzia:

Poezja:

Proza:

W czasie trwania obrad jury wyst켺i zesp車 Fonetyka.

Trio z muzyk pe쿻 nostalgicznych synth-rockowych d펧ikw z wybitnym polskim tekstem na pierwszym planie. Fonetyka powsta쿪 z inicjatywy dwch przyjaci車 i muzykw: Przemka Wa쿬zuka i Daniela Zaklikowskiego. – Tsknili턬y za graniem, nie chcieli턬y rezygnowa z pasji, a Wojaczek to pikna inspiracja i motywacja. To dla nas w sferze sztuki projekt 퓓cia – mwi zgodnie. Trudno zakwalifikowa formacj do ktregokolwiek z g농wnych nurtw, ale pobrzmiewaj w ich twrczo턢i wp퀉wy zespo농w lat 80. Charakterystycznym, brudnym, gitarowym riffom, zatopionym w d펧ikach syntezatora, nadaje rytm akustyczna i elektryczna perkusja. Wynik pracy Przemka Wa쿬zuka i Daniela Zaklikowskiego jest daleki od „krainy 쿪godno턢i”, z jak kojarzona jest w Polsce forma „poezja + muzyka”. Ten odwa퓆y styl okazuje si pasowa do przesi켴nitych erotyk, lkami i depresj tekstw Wojaczka. Poety przekltego? Z pewno턢i niedocenionego, utalentowanego „kaskadera literatury”. Na p퀉cie „Requiem dla Wojaczka” znajduje si 12 utworw do tekstw Rafa쿪 Wojaczka. – Starali턬y si muzycznie zrobi to w taki sposb, aby osoba, ktra na co dzie nie czyta poezji, przekona쿪 si, 풽 z poezji mo풽 zrodzi si dobra muzyka ze 턻ietnym przekazem – t퀅maczy Przemek Wa쿬zuk. Album z tekstami Andrzeja Bursy wkrtce...

Sk쿪d zespo퀅:

oraz go턢innie:

W sk쿪dzie Jury:

Zwycizca Rze펝i Literackiej 2013 w kategorii POEZJA:  Wojciech Kobus

Zwycizca Rze펝i Literackiej 2013 w kategorii PROZA:  Tobiasz Martynik

zdjcie >>>   24 maja

(pi켾ek) godz. 10.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs: Prawa Cz쿽wieka w Filmie

Pokazy filmw nt. dziennikarstwa 턫edczego oraz dyskusja o jego spo쿮cznej wadze i sensie:

Historie z 퓓cia ma쿽letnich uchod펊w. Cykl kilkuminutowych animacji.

Opowie뜻 o tradycji, ktra jest silniejsza ni prawo.

Wizualne odpowiedniki dla stanu podwjnej duchowej straty. Utrata niewinno턢i.

Eksperymentalny, animowany dokument. Po ucieczce przed rytualnym mordem.

Po projekcjach dyskusja z udzia쿮m zaproszonych go턢i.

Temat: prawa cz쿽wieka na co dzie.

Wstp wolny.25 maja

(sobota) godz. 16.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs: Prawa Cz쿽wieka w Filmie

Pokazy filmw nt. dziennikarstwa 턫edczego oraz dyskusja o jego spo쿮cznej wadze i sensie:

Jedna z lepszych analiz medialnej manipulacji.

Ryzykowne dziennikarstwo 턫edcze w Meksyku.

Jeden z najostrzejszych filmowych obrazw antywojennych ostatnich lat.

Po projekcjach dyskusja z udzia쿮m zaproszonych go턢i.

Temat: dziennikarstwo 턫edcze.

zdjcie >>>    25 maja

(sobota) godz. 11.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Festyn rodzinny

W programie Festynu rodzinnego pod has쿮m „Rodzina a przekaz warto턢i i tradycji” przewidziane s r璨nego rodzaje atrakcje dla ka풼ego cz쿽nka rodziny. Warunkiem uczestnictwa w festynie jest zapewnienie opieki nad dziemi podczas trwania festynu. Ka풼e dziecko zostanie obdarowane s쿽dkim upominkiem.

Wstp wolny.

Organizacja:

Caritas Archidiecezji Warmiskiej i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie26 maja

(niedziela) godz. 12.00, Park Jakubowo

II Festyn Rodzinny „Magiczny Park Jakubowo” i Desant Kulturalny OLA

W programie II Festynu Rodzinnego „Magiczny Park Jakubowo” pod has쿮m „Z Kopernikiem w Jakubowie” m.in.: Czerwony Tulipan, Polski Elvis – Adam Ga쿸a, Kapela Jakubowa, Walerian Ostrowski, Kaczki z Nowej Paczki, Com2Gether, wstpy artystyczne dzieci i m쿽dzie퓓, rodzinne konkursy i zabawy, 턢ianka wspinaczkowa, przejazdy bryczka konn i wiele wicej. Ponadto tego dnia odbdzie si Desant Kulturalny Olsztyskiego Lata Artystycznego (informacje, rezerwacje i bilety).

Wstp wolny.

Organizacja:

Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo” i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie
27 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Kabaret Z Nazwy i przyjaciele. W programie improwizacje kabaretowe oraz wystp Kabaretu Pod Napiciem z Gdaska.

zdjcie >>>    27 maja

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 – z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert dyplomowy studentw Instytutu Muzyki UWM

godz. 17.00

(opieka artystyczna: dr hab. Honorata Cybula)

godz. 18.00

(opieka artystyczna: mgr Walenty Kur풽w)

zdjcie >>>  28 maja

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Premiera ksi굻ki Micha쿪 M쿽tka pt. „Tajemnice pogranicza”

Jak przebiega쿪 wizyta sterowca LZ 129 „Hindenburg” nad wsiami i miastami zachodniej cz沅ci Prus Wschodnich? Jak wygl켨a pogrzeb Prezydenta Rzeszy Hindenburga na terenie pomnika bitwy pod Tannenbergiem? Kim by nieznany zamachowiec, ktry 20 lipca 1944 roku polecia z Clausem von Stauffenbergiem do Wilczego Szaca? Te i inne sensacyjne epizody z historii pogranicza Prus i Polski, wzbogacone o setki nigdy niepublikowanych fotografii i unikalne przekazy 펢d쿽we, przedstawia w swojej pierwszej ksi굻ce Micha M쿽tek, absolwent Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat historii Prus Wschodnich i II wojny 턻iatowej, poszukiwacz skarbw, odkrywca historii, publicysta i twrca blogu fabryka-historii.pl.

zdjcie >>>     30 maja

(czwartek) godz. 17.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert z okazji XV Warmisko-Mazurskich Dni Rodziny

„Rodzina – wsplne warto턢i, wsplne pasje”

Wstp wolny.

Organizacja: Archidiecezja Warmiska oraz Fundacja „Dzie쿽 nowego tysi켧lecia”31 maja

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy przegl켨u prac Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur

Jeste턬y Stowarzyszeniem twrczym. Dzia쿪my w obszarze sztuki popularnej od 1995 roku. Organizujemy wystawy zbiorowe i indywidualne, midzynarodowe plenery, warsztaty artystyczne i edukacyjne. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, popularyzujemy sztuki plastyczne, wsp車pracujemy z Samorz켨ami oraz innymi Stowarzyszeniami. Jeste턬y trwa퀉m elementem pejza퓎 kulturalnego Warmii i Mazur.

Zwi콄ek Plastykw Warmii i Mazur

Lista uczestnikw:

zdjcie >>>