2013
LISTOPAD 2013

5 listopada

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Talk Show: Gwiazdy Biznesu

O roli pastwa i samorz켨u we wspieraniu przedsibiorcw, wykorzystywaniu nowych technologii, edukacji i szansach m쿽dych na rynku pracy oraz osobistych „patentach” na sukces opowiedz:

Zbigniew D켦kowski

• przedsibiorca, od 1987 prowadzi w쿪sn dzia쿪lno뜻 gospodarcz w postaci firmy piekarniczej Zak쿪d Przetwrstwa Spo퓓wczego „Piekarnia” Zbigniew D켦kowski

• mecenas sportu, wspiera m.in. szczypiornistw Warmii Traveland Olsztyn, zapalony sportowiec, fan narciarstwa

• samorz켨owiec, od 1994 roku zasiada w Radzie Miasta, dawniej Przewodnicz켧y Rady Miasta, obecnie radny klubu Ponad Podzia쿪mi i przewodnicz켧y Komisji Prawa i Samorz켨no턢i

• polityk, w przesz쿽턢i cz쿽nek Unii Wolno턢i, potem Platformy Obywatelskiej, obecnie bezpartyjny

• cz쿽nek m.in. Warmisko-Mazurskiego Klubu Biznesu, Rotary Olsztyn

Piotr Kulikowski

• przedsibiorca, prezes zarz켨u i dyrektor generalny Indykpol S.A.

• mecenas sportu, wspiera siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn, wydarzenia sportowe i kulturalne, zapalony sportowiec, mi쿽턭ik tenisa ziemnego, golfa i 풽glarstwa

• cz쿽nek Warmisko-Mazurskiego Klubu Biznesu

Lech Chudy

• przedsibiorca, prezes zarz켨u MGC Inwest Sp. z o.o., prezes zarz켨u Libra Projekt 2, zrealizowa wiele inwestycji wielkometra퓇wych, m.in. wielofunkcyjne centrum handlowo-rozrywkowe Cuprum Arena w Lubinie, galeri handlow Korona Kielce, kompleks budynkw mieszkalnych Osiedle Park Szklary, w trakcie realizacji jest kompleks wielofunkcyjny Galeria Warmiska w Olsztynie, a w planach Galeria Goplana w Lesznie

• mecenas sportu, wspiera pi쿸arzy Stomilu Olsztyn, WCR-S Aquasfer, wydarzenia sportowe, m.in. turniej dzikich dru퓓n, piknik No Limit

Prowadzenie: Adam Piekowski , Micha Podolak

zdjcie >>>

Wstp wolny.

Organizacja: M쿽dzi dla Olsztyna6 listopada

(턳oda) godz. 18.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Pokazowe spotkanie klubu Toastmasters

Cz쿽nkowie klubu Toastmasters ucz si publicznie przemawia, s퀅cha, organizowa siebie i innych, udziela konstruktywnych ocen, panowa nad stresem i wielu innych, uniwersalnych umiejtno턢i.

Podczas pokazowego spotkania mo퓆a by쿽 zobaczy, na czym polega idea Toastmasters, jak wicz adepci sztuki wyst켺ie publicznych, jakie s 턢ie퓃i rozwoju mwcy i lidera. Tego dnia Kamienic Naujacka MOK odwiedzili tak풽 do턻iadczeni prelegenci z innych polskich klubw Toastmasters, aby zaprezentowa zdobyte umiejtno턢i.

Wstp wolny.

zdjcie >>>8 listopada

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Muzyczne Inhalacje: koncert zespo퀅 Algorhythm

Algorhythm to 턻ie퓓 powiew na trjmiejskiej scenie jazzowej. Muzyka grupy to przede wszystkim w쿪sne kompozycje, oscyluj켧e wok車 nowoczesnego jazzu!

Uwaga!

Wystp Frument Project, ktry mia odby si przed koncertem Algorhythmu, zosta odwo쿪ny. W zwi콄ku z tym cena biletu zosta쿪 ujednolicona i zmniejszona do 20 z. Osoby, ktre zakupi퀉 bilety wcze턭iej w wy퓋zej cenie, mog ubiega si o zwrot nadwy퓃i na podstawie paragonu.

zdjcie >>>8 listopada

(pi켾ek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„W켾ki co jeszcze” – wernisa wystawy prac Wies쿪wa Wachowskiego

Wies쿪w Wachowski

Urodzi si w 1948 roku. Studiowa na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu. Uzyska dyplom z grafiki warsztatowej w 1973 roku, w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza. Od 1973 roku pracuje w Olsztynie. Jest cz쿽nkiem Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw. Zajmuje si malarstwem, grafik i rysunkiem. Wykonuje instalacje, obiekty, pokazy autorskie. Dzia쿪nia utrwala za pomoc fotografii i filmu. Uczestniczy we wszystkich edycjach Olsztyskiego Biennale Plastyki w latach 1998-2011, a tak풽 prezentowa swoje prace na wystawach zbiorowych olsztyskich plastykw w latach 1972-1998. Stypendysta Rady Miasta Olsztyn w 2001 i 2004 roku. Rok p撰niej otrzyma nagrod artystyczn Prezydenta Miasta Olsztyn. Zaraz potem rozpocz교 eksperymenty z instalacjami budowanymi z drewienek. W czwart rocznic ataku na wie풽 WTC w Nowym Jorku zrealizowa  na Rynku Starego Miasta w Olsztynie pokaz po턻icony upamitnieniu tego wydarzenia z 11 wrze턭ia 2001 roku. Powtrzy go w 2006 i 2007 roku. Z drewutni w 2005 roku pojecha do Francji. Uczestniczy w II Biennale armorykaskim w Saint Brieuc.

W ostatnim czasie u퓓wa wody, 턭iegu, lodu oraz w쿪snego cia쿪  jako medium swoich artystycznych dzia쿪. Poszukuje znacze, jakie mog mie w sztuce. W 2008 roku zosta uhonorowany nagrod im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie twrczo턢i plastycznej. Ostatnio otrzyma stypendium artystyczne Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na cyklu obrazw „Kioski”. Otrzyma w 2013 roku II nagrod na VIII Olsztyskim Biennale Sztuki za obiekt i  dokument filmowy z akcji „Mowa m쿽tka - pozycja odwrcona”.

Wstp wolny.

zdjcie >>>
9 listopada

(sobota) od godz. 16.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Kultury 쫤iata: Japonia

W programie m.in.:

godz. 16.00

Kimono… od podszewki – jak za쿽퓓 tradycyjny strj japoski

zdjcie >>>

godz. 16.30

Pokaz wsp車czesnego taca japoskiego Yosakoi w wykonaniu instruktorw

Grupy Taca Yosakoi Sakurami Poland z Krakowa

zdjcie >>>

godz. 17.00

Projekcja dramatu historycznego z 1980 roku, opowiadaj켧ego o losach

pot轅nego szoguna Shingena Takedy i jego sobowtra

zdjcie >>>

Wstp wolny.10 listopada

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Grupy Wokalnej Moderato pt. „Chryzantemy z쿽ciste”

Zesp車 Wokalny „Moderato” powsta w kwietniu 1984 r. w Olsztynie. Pocz켾kowo by쿪 to grupa 풽ska, wywodz켧a si z chru Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Olsztyn”, p撰niej do낢czyli tak풽 m轅czy펝i – rwnie z zespo퀅 „Olsztyn”, a tak풽 z chru olsztyskiej rozg쿽턭i Polskiego Radia.

Od pocz켾ku piecz nad zespo쿮m sprawuje W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz, ktry opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chr pie턭i i jednocze턭ie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, rwnie od 1984 r., akompaniuje zespo쿽wi Alina Malinowska. Repertuar Moderato to przede wszystkim koldy, pie턭i patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i wsp車czesne przeboje muzyki rozrywkowej. W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz dba o to, by piosenki chru by퀉 melodyjne, 쿪two wpadaj켧e w ucho, o niebanalnych tekstach. Zesp車 wykonuje m.in. pie턭i Bu쿪ta Okud풹wy, Jerzego Petersburskiego, sporo te W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, ktry swoje kompozycje opiera czsto na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Wstp wolny.10 listopada

(niedziela) godz. 15.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Kultury 쫤iata: Japonia

W programie m.in.:

godz. 15.00

Droga miecza – pokaz, krtka prelekcja o filozofii kendo i wiczenia

godz. 15.45

Chado, czyli ceremonia herbaciana – pokaz parzenia herbaty i degustacja

godz. 17.00

Yosakoi, japoski taniec wsp車czesny – pokaz w wykonaniu uczestnikw zaj唯

godz. 17.15

Muzyka z Okinawy – koncert na klasycznym japoskim instrumencie sanshin w wykonaniu Arisy Uema

godz. 17.45

Wystp instruktorw Grupy Taca Yosakoi Sakurami Poland z Krakowa

Wstp wolny.


Warsztaty:

Yosakoi – japoski taniec wsp車czesny

9-10 listopada (sobota-niedziela) godz. 14.00-16.00

Spichlerz MOK, ul Piastowska 13

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: Informacja Kulturalna MOK

89 522 13 70, zapisy@mok.olsztyn.pl

Shodo, czyli droga (do) pisma – sztuka kaligrafii

9-10 listopada (sobota- niedziela) godz. 14.00-15.00

sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: Informacja Kulturalna MOK

89 522 13 70, zapisy@mok.olsztyn.pl

Praktykuj origami i zabaw si ayatori

10 listopada (niedziela) godz. 14.00-15.00

sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: Informacja Kulturalna MOK

89 522 13 70, zapisy@mok.olsztyn.pl

Partnerzy:

Ambasada Japonii w Polsce

Olsztyski Klub GO „Kosumi”

Olsztyski Klub Kendo Shodokan

English Perfect

zdjcie >>>14 listopada

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu KOBIEtONY: recital Krystyny 쫤i켾eckiej pt. „Nie przechod obok mnie”

Krystyna 쫤i켾ecka w latach 1976-1981 wystpowa쿪 ze studenckim zespo쿮m Niebo, wygrywaj켧 liczne oglnopolskie konkursy i festiwale piosenki. Od 1981 do 1985 roku tworzy쿪 w쿪sny zesp車, firmuj켧 go w쿪snym imieniem i nazwiskiem, z ktrym w 1983 roku zdoby쿪 Grand Prix Spotka Zamkowych „쫜iewajmy Poezj” w Olsztynie. Od 1985 roku jest cz쿽nkiem zespo퀅 Czerwony Tulipan.

W 1989 roku Krystyna zdoby쿪 nagrod na Targach Estradowych w 즣dzi. Podczas koncertu w rozg쿽턭i Polskiego Radia w Olsztynie zarejestrowana zosta쿪 druga p퀉ta Krystyny 쫤i켾eckiej, zatytu쿽wana Niezauwa풹lna. Tytu nieco przewrotny, poniewa artystka zarwno poziomem wykonywanych piosenek, jak i doborem repertuaru z ca낢 pewno턢ia nie nale퓓 do wykonawcw, ktrych zapomina si zaraz po wykonaniu piosenki.

Na recital „Nie przechod obok mnie” sk쿪daj si piosenki premierowe oraz te, ktre w repertuarze artystki goszcz od dawna, ale w zupe쿻ie nowych aran풹cjach Marcina Stanczewskiego.

Artystce towarzyszyli:

zdjcie >>>15 listopada

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe: koncert Billa Barretta & Ryana Donohue

Twrczo뜻 gitarzysty Ryana Donohue i harmonijkarza Billa Barretta to smaczna mikstura d펧ikw, maj켧ych swoje korzenie w Nowym Orleanie i Nowym Jorku. Na koncertach i p퀉tach s퀉cha te inspiracje pochodz켧e z g녠bokiego po퀅dnia Stanw Zjednoczonych i z zachodniego wybrze풹, gdzie mieszkaj muzycy.

Gospodarz wieczoru: S쿪wek Wierzcholski

zdjcie >>>15 listopada

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Duale” – wernisa wystawy grafik Ma쿲orzaty Chomicz i Elisabetty Diamanti

Ma쿲orzata Chomicz

W 1995 roku uzyska쿪 dyplom z wyr璨nieniem w Pastwowej Wy퓋zej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 2007 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka 35 wystaw indywidualnych (m.in.: w Krakowie, Wilnie, Rzymie, Norymberdze, Asy퓎, Perugii, Trydencie). Udzia w 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granic, m.in.: IX, X International Biennale for Graphic Arts „Premio Acqui”, Acqui Terme, 4th Gualan Internazional Print Biennial (Chiny, 2013), XV Interbifer International Biennial Festival of Portrait Tuzla 2013 (Bo턭ia i Hercegowina). W 2000 i 2002 roku stypendystka Fundacji Jana Paw쿪 II Polskiego Instytutu Kultury Chrze턢ijaskiej w Rzymie, a w 2001 roku Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Pary퓎. Laureatka Biennale Plastyki Olsztyskiej w 1998, 2001 i 2005 roku. W 2006, 2007 i 2011 roku otrzyma쿪 wyr璨nienie „Premio Internazionale di Grafica del Pomero - RHO - Milano (W쿽chy). W 2009 roku otrzyma쿪 Nagrod Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie kultury. W 2012 roku zdoby쿪 I Nagrod II Biennale Wsp車czesnej Grafiki w Perugii (W쿽chy). Laureatka nagrody Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego „Laur Najlepszy z Najlepszych” za 2012 rok. Cz쿽nek honorowy Stowarzyszenia Grafikw „Stamperia del Tevere” w Rzymie. W 2013 roku zaproszona do 턻iatowej wystawy grafiki Global Print 2013 w Portugalii.

Elisabetta Diamanti

Urodzi쿪 si w Rzymie, gdzie mieszka i pracuje. Swoj edukacj jako grafik rozpocz怨a w Akademii Sztuk w Rzymie i Narodowym Instytucie Sztuk Graficznych. Naucza쿪 grafiki w Akademii Sztuk Piknych w Viterbo od 1996 roku i w Wy퓋zej Szkole Sztuk S. Giacomo w Rzymie od 1996 do 2002 roku, tak풽 od 2008 do 2012 roku. W latach 1997-2003 by쿪 „Grafikiem rezdenntem” przy Midzynarodowym Centrum Graficznym Centrum Frans Masereel - Kasterlee (Belgia). W programie Socrates prowadzi쿪 warsztaty graficzne przy Ecole Rgional de Beaux Arts de Nantes (Francja) w 1998 roku, a nastpnie w Bilbao (Hiszpania) w 1999 roku. W 2000 roku poprowadzi쿪 seminarium pt. „Posadzki w stylu kosmatw w Opactwie Castel S. Elia w Tuscia” na Wydziale Sztuki w Granadzie (Hiszpania). W 2004 roku uczszcza쿪 do Atelier Collectif at Cit International des Arts w Pary퓎 (Francja). By쿪 zapraszana w lipcu 2009-2010-2011 do „Casa Falconieri” laboratorium w Cagliari, pracuj켧 nad projektem „Eksperymenty i poszukiwania” w obrbie warsztatu ksi굻ki artystycznej. W 2010 roku by쿪 odpowiedzialna za warsztaty ksi굻ki artystycznej w Papirmuseet Selkigorg. Prezydent jury XXIV Fibrenus etching award, kurator Loredana Rea w Miejskim Muzeum, Sora, Frosinone 2010. W 2011 roku za swoj grafik zdoby쿪 I nagrod „X Premio Acqui". W 2012 roku otrzyma쿪 zaproszenie do Atelier Empreinte, Lussenburg do roboczej sesji. W 2013 roku bra쿪 udzia w Sympozjum Miszala Art w Wgrzech.

Wstp wolny.

zdjcie >>>16 listopada

(sobota) godz. 10.00, plac Jana Paw쿪 II

Otwarcie wystawy Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur”
pt. „S켽iedztwo Olsztyna”

Wystawione przez Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Blur” fotografie to przekrj pejza퓎 warmiskiego; uprawne pola, g녠bokie lasy, ttni켧e 퓓ciem nieu퓓tki, bagna i stawy, rozleg쿮 jeziora oraz to, co je wype쿻ia i zamieszkuje. Powietrze, kurz, mg쿪, 턻iat쿽 i magia 턻iata zwierz켾... Organizator pragnie zwrci uwag na walory krajobrazowe okolic Olsztyna, ich bior璨norodno뜻, ale te podkre턫i istot idei zrwnowa퓇nego rozwoju obszarw wiejskich i zachowania nieu퓓tkw.

Autorzy fotografii:

Agata Brzostowska

Jerzy Derewecki

Pawe Gulewicz

Rafa Ka펛ierczak

Adam Kola턭iewski

Marcin Melkis

Ola Mosakowska

Krzysztof Omilian

Renata Orliska

Dariusz Prokopczuk

즩kasz Stukan

즩kasz Szwaj

Grzegorz Wadowski

Piotr Wyrzykowski

„Blur” regularnie organizuje plenery krajobrazowe, szukaj켧 w okolicach Olsztyna miejsc, w ktrych natura najlepiej pokazuje swoje pikno i bogactwo. Fotograficzne wyprawy to przede wszystkim kontakt z przyrod, czasem nietknit jeszcze rk cz쿽wieka, czasem wykorzystywan rolniczo. Czsto, z uwagi na niesprzyjaj켧e warunki pogodowe, wyjazdy te zamieniaj si w spacery. Najpikniejsze widoki to sceny czterech pr roku, dojrzewania, rozkwitu, owocowania, przekwitania, obumierania i zimowego snu okolicznej fauny i flory. Za ka풼ym razem, spotykaj켧 si w fotograficznym gronie, cz쿽nkowie Stowarzyszenia szukaj jednak przede wszystkim piknych kadrw.

Zakoczenie wystawy w po쿽wie grudnia.

Honorowy patronat: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Wystawa dofinansowana przez Wojewdzki Fundusz Ochrony 쫞odowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.18 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

„Od Kopernika do Ga쿬zyskiego – miastu Olsztyn na 660. urodziny”

Warsztaty batiku, zorganizowane przez Klub Plastyka Amatora „S켽iedzi”, odby퀉 si w lipcu w go턢innym Nadle턭ictwie Spychowo. Bogus쿪wa Dziuban, Dobies쿪wa Jodzio, Krystyna Kurgan, Danuta Nowicka, Bo풽nna Saniewska, Krystyna Sl i El풺ieta Suchowiecka pracowa퀉 tam pod czujnym okiem dr Iwony Boliskiej-Walendzik – artystki plastyka, specjalizuj켧ej si w technice batiku. W 2013 roku w Olsztynie obchodzonych by쿽 wiele znacz켧ych rocznic historycznych, rocznic urodzin i 턬ierci postaci zwi콄anych z regionem Warmii i Mazur. To m.in. 540. rocznica urodzin i 470. rocznica 턬ierci  Miko쿪ja Kopernika, 60. rocznica 턬ierci Konstantego Ildefonsa Ga쿬zyskiego i 660. rocznica nadania praw miejskich Olsztynowi. Dlatego prace, ktre powsta퀉 podczas artystycznego spotkania w Spychowie, zebrane zosta퀉 w prezentacj pn. „Od Kopernika do Ga쿬zyskiego – miastu Olsztyn na 660. urodziny”. Tematyka prac powsta퀉ch w czasie pleneru to motywy nawi콄uj켧e do 턫adw warmiskich Miko쿪ja Kopernika, niezwykle lirycznej poezji K.I.Ga쿬zyskiego i wreszcie wspania쿮j przyrody okolic Spychowa. W pracach nie zabrak쿽 charakterystycznych elementw architektury olsztyskiej. Pojawi퀉 si te motywy postaci w 턢is퀉m zwi콄ku z przyrod i histori. Aura i atmosfera sprzyja퀉 pracy, ktrej efektem jest wiele ciekawych batikw. Na wystawie prezentowane s wybrane prace.

zdjcie >>>18 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu:
Koncert pt. „Jesie malowana d펧ikiem”

Podczas koncertu wyst켺i studenci Instytutu Muzyki UWM:

Prowadzenie: Anna Przegrocka i Jakub Ptak

Ponadto tego dnia swoje grafiki zaprezentuje Justyna Kaliwoda.

Wstp wolny.

zdjcie >>>18 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Kabaret Z Nazwy i Przyjaciele 4: Olsztyn power!

W Teatralnym Spichlerzu po raz kolejny go턢ili턬y Kabaret Z Nazwy. Tym razem gospodarze cyklu wyst켺ili w swojej standardowej roli; zaprezentowali program, z ktrym dostali si do fina퀅 29. Przegl켨u Kabaretw Amatorskich PAKA.

zdjcie >>>

Wstp wolny.20 listopada

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Swego nie znacie: prelekcja Rafa쿪 Btkowskiego pt. „Olsztyskie browary”

Olsztyskie piwowarstwo przesz쿽 w ci켫u XIX wieku ca쿸owit metamorfoz, przeobra풹j켧 si z ga녠zi tradycyjnego rzemios쿪 w dzia produkcji przemys쿽wej. W epoce napoleoskiej warzeniem bursztynowego trunku zajmowa쿽 si w grodzie nad 즭n 14 browarnikw, istnia browar miejski, dzia쿪 rwnie browar zamkowy (co ciekawe, nie znajdowa si on na terenie zamku). U schy쿸u XIX stulecia Olsztyn zaopatrywany by w bursztynowy napj przez pi唯 lokalnych browarw. Tylko jeden z nich przetrwa mia czasy kryzysu po pierwszej wojnie 턻iatowej. Rafa Btkowski, autor popularnych ksi굻ek i artyku농w na temat historii miasta i regionu, opowie o piwie i browarach w XIX-wiecznym Olsztynie, losach olsztyskich browarw w XX wieku oraz pami켾kach, ktre po nich pozosta퀉.

Wstp wolny.

zdjcie >>>21 listopada

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Kino Amfiteatr:
Ekranizacja powie턢i Ilja Ilfa i Eugeniusza Pietrowa pt. „Dwana턢ie krzese”

Komedia mistrza gatunku Mela Brooksa na podstawie powie턢i Ilja Ilfa i Eugeniusza Pietrowa pt. „Dwana턢ie krzese”.

W oparciu jednego z dwunastu krzese ukryto rodzinn fortun...

Wstp wolny.23 listopada

(sobota) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Spotkanie z globtroterem: Gruzja – ma퀉 kraj z wielkim sercem

O go턢innym pastwie na granicy kontynentw opowiada dziennikarz Karol Fryta. Urodzony w 즣dzi, wychowany w Malborku, obecnie mieszka w Olsztynie. W 2005 roku, gdy zacz교 aktywnie podr璨owa, natrafi na wzmiank o Gruzji, serdeczno턢i i otwarto턢i jej mieszkacw, mitycznej wrcz go턢inno턢i, fantastycznym jedzeniu i winie, ktre mo퓆a pi litrami z baranich rogw. Podczas spotkania opowiada o kaukaskich szlakach, zdradzi, czy Morze Czarne jest rzeczywi턢ie czarne i snu historie o polsko-gruziskiej przyja펝i, wzmacnianej piciem, ognistej cza-czy.

Wstp wolny.

zdjcie >>>25 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

„3D” – spektakl Bia쿮go Teatru

„3D” – spektakl Bia쿮go Teatru na podstawie poezji Hugo Clausa

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Wystpuj:

Marta Andrzejczyk

Izabela Makowska-Salik

Agnieszka Reimus-Kne푘vi

Wstp wolny.


27 listopada

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Oto Foto:
Spotkanie z Beat Podwysock

Beata Podwysocka ukoczy쿪 filologi polsk na Uniwersytecie Miko쿪ja Kopernika w Toruniu oraz filologi angielsk ze specjalno턢i t퀅maczeniow. Na co dzie jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie oraz t퀅maczem przysig퀉m jzyka angielskiego. Fotografi zaj怨a si kilka lat temu, czuj켧 du엽 potrzeb artystycznego wyra풽nia siebie. Bardzo szybko zamieni쿽 si to w pasj, ktra towarzyszy jej ju teraz ka풼ego dnia.

Fotografia, ktr uprawia, jest dla niej punktem wyj턢ia do spojrzenia na otaczaj켧y 턻iat z innej ni codzienna perspektywy, co powoduje, 풽 zwyk쿮 staje si w sposb zupe쿻ie  nieoczekiwany, niezwyk쿮. Dziki takiej zmianie ogl켨u rzeczywisto턢i artystka stara si pokaza, 풽 jest wok車 nas wiele 턻iatw rwnoleg퀉ch, a mwi켧 o zmianie perspektywy, ma na my턫i zarwno spojrzenie czysto fizyczne na fotografowany przedmiot, jak te prb stworzenia zaskakuj켧ego kontekstu dla rzeczy i sytuacji na pozr codziennych. Tworz켧 swoje prace, czsto siga po ukazanie obrazw tak ulotnych, jak odbicia czy te cienie. Fascynuje j bowiem fakt, i mo퓆a zatrzyma na fotografii co, co nie jest fizycznie namacalne, a jednocze턭ie jest do tej fizyczno턢i na zawsze przypisane. Czsto szuka inspiracji w sztuce abstrakcyjnej, szczeglnie minimalizmie i konstruktywizmie, prbuj켧 gra form; kszta퀃em, geometri, kolorem i faktur.

Pocz콁szy od roku 2010 artystka bierze z powodzeniem czynny udzia w konkursach fotograficznych, zarwno na arenie krajowej, jak i midzynarodowej. Jej prace mo퓆a by쿽 do tej pory ogl켨a na trzech wystawach indywidualnych, wielu wystawach zbiorowych oraz pokonkursowych w Polsce i za granic.

Wsp車organizacja:

Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Blur”

Wstp wolny.

zdjcie >>>27 listopada

(턳oda) godz. 17.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

„Wernisa nieistniej켧ego obrazu” – wieczr ze sztuk chorwack

Podczas wernisa퓎, na oczach widzw powsta쿪 najnowsza praca chorwackiego malarza Tomislava Buntaka.

Tomislav Buntak

Urodzony w 1971 roku w Zagrzebiu. Tam ukoczy Akademi Sztuk Piknych, w pracowni prof.  Miroslava Suteja. Swoje prace wystawia w wielu krajach Europy. Dzia쿪 w fundacjach artystycznych:  MMSU – Rijeka – MUO Zagreb. Jego cykle monumentalnych rysunkw i malarstwa o sakralnym i historycznym charakterze prezentowane by퀉 w Zagrzebiu i Kostanjevicy w S쿽wenii . Autor ju dwukrotnie odwiedzi Olsztyn, prezentuj켧 swoj twrczo뜻.

Wstp wolny.

zdjcie >>>29 listopada

(pi켾ek) godz. 17.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

XXXIV Przegl켨 Twrczo턢i Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”

Uczestnicy wystawy:

Wstp wolny.

zdjcie >>>29 listopada

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

„Druga skra” – wernisa wystawy malarstwa grupy Exaequo

Grupa malarska Exaequo powsta쿪 w 2011 roku. W jej sk쿪d wchodz dwie malarki: Renata Zimnicka-Prabucka i Wioletta Jasklska. Wystawiaj nie tylko swoje malarstwo, ale i tych, ktrzy maj podobne spojrzenie na sztuk. Wystawa jest cz沅ci projektu pt. „Sztuki pikne w promocji regionu warmisko-mazurskiego".

Renata Zimnicka-Prabucka

Urodzona w 1972 roku w Cerkiewniku. W 1999 roku uzyska쿪 dyplom w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem prof. Janusza Kaczmarskiego na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie. Redaktor graficzny pisma „Portret" w latach 2000-2002. Stypendystka Miasta Olsztyna w dziedzinie malarstwa w 2001 i 2008 roku. Inicjatorka wielu wystaw plastycznych m쿽dych olsztyskich artystw. Komisarz wystawy plastycznej Kongresu Warmii, Mazur i Powi턫a 2000. W 2006 roku uzyska쿪 tytu doktora na UMK w Toruniu. Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Sztuk Piknych UWM w Olsztynie. Autorka 23 wystaw indywidualnych i uczestniczka kilkudziesiciu zbiorowych. W 2007 roku zdobywczyni Grand Prix V Olsztyskiego Biennale Plastyki  „O Medal Prezydenta" w Olsztynie.

Moje poszukiwania malarskie to prba intuicyjnego odczytywania 턻iata w jego archetypicznej formie. W malarstwie szukam porz켨ku, harmonii i prawdy, dziki ktrym mog pozna drugiego cz쿽wieka. W malarstwie poszukuj ostatecznej formy. Trudno뜻 w odnalezieniu tej „najwy퓋zej konieczno턢i" zawieraj켧ej si w ka풼ym dziele twrczym wi굻e si z problemem odkrycia swego artystycznego „ja".

Wioletta Jasklska

Urodzi쿪 si 27 lutego 1969 roku w Lidzbarku Warmiskim. Studiowa쿪 na Wydziale Artystycznym Wy퓋zej Szko퀉 Pedagogicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk쿽dowskiej w Lublinie. Dyplom z grafiki uzyska쿪 w 1995 roku w pracowni prof. M. Snocha. W 2003 roku nast켺i쿽 zamknicie przewodu doktorskiego z zakresu malarstwa, a w 2010 roku zamknicie przewodu habilitacyjnego z zakresu malarstwa, przeprowadzone na Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Od 1996 roku pracowa쿪 w Wy퓋zej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, obecnie na stanowisku prof. w Instytucie Sztuk Piknych na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim. Prowadzi zajcia z malarstwa i rysunku. Od 1997 roku jest cz쿽nkiem Okrgu Olsztyskiego Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw, wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaci車 Ziemi Lidzbarskiej, a tak풽 cz쿽nkiem Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki. Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu i rysunek. Zajmuje si te aran풹cj wntrz. W dorobku ma 38 wystaw indywidualnych i oko쿽 80 zbiorowych w kraju i za granic.

zdjcie >>>30 listopada

(sobota) godz. 20.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Koncert zespo퀅 Cisza Jak Ta

Cisza Jak Ta to nowoczesne i bogate aran풹cyjnie podej턢ie do nurtu piosenki folk-poetyckiej, ktrego kurs od lat wyznaczaj takie zespo퀉, jak Stare Dobre Ma냄estwo, Czerwony Tulipan czy Wolna Grupa Bukowina. Zesp車 z szacunkiem pod굻a tym kursem, swoim aran풹cjom nadaj켧 jednak zupe쿻ie nowe, malowane brzmieniem fletu, skrzypiec i saksofonu oblicze. Trzy gitary i delikatna perkusja s dope쿻ieniem muzycznego ca쿽kszta퀃u. To Kraina 즑godno턢i w najlepszym wydaniu. Prawie 70 utworw w repertuarze, 6 p퀉t i ponad 400 koncertw zagranych przez 10 lat dzia쿪lno턢i artystycznej 턻iadcz o potencjale grupy i sk쿪niaj do poznania jej muzycznych 턻iatw. Koncerty Ciszy Jak Ta prowadz s퀅chaczy przez grskie po쿽niny, morskie brzegi czy brukowane ulice miast, opowiadaj켧 s쿽wem i d펧ikiem o mi쿽턢i, we wszystkich jej barwach i odcieniach. Wszystko prezentowane ze smakiem, pasj i energi, ktra udziela si publiczno턢i i szczelnie wype쿻ia sale koncertowe. Zapraszamy do 턻iata Ciszy!

zdjcie >>>

Sk쿪d zespo퀅: