2013
GRUDZIE 2013

1 grudnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Salonik Muzyczny: koncert pt. „Miniatury z klawiatury”

Gospodarzem 67. Saloniku Muzycznego by Jaros쿪w Ciecierski, ktry zaprezentowa obszern cz沅 powstaj켧ego w쿪턭ie, autorskiego zbioru etiud na fortepian, inspirowanych sympatycznymi krasnalami z Wroc쿪wia. Wraz z nim wyst켺ili: Ewa Seferynowicz, Agnieszka Kamiska i Katarzyna Brodacka-Falkowska z Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina, a tak풽 uczniowie: Zuzanna Nalewajek (wokal, I klasa II Dzia퀅 Dziecicego, wykonuj켧a uk쿪dy inscenizuj켧e), Barbara Beliniak, Zofia Bieniecka, Jakub Kowalewski, Emilia Kraska, Aleksandra 즑bdzka, Robert Raczyski i Marek Trzaskowski.

W programie m.in. muzyczne obrazy takich postaci, jak: Papa Krasnal, Giermek Grun-Waldek, 쫜ioch, Florianek, Tynku, Serdeczni, Tr켦ibrzuch, Prezentu, Piastos쿪w i Z쿽cisty, Bardu, Truchcia, Botanik, Karmelek, Grajek i Meloman, Pastwo Krasnalscy, M퀉narz Tumski. Muzyka, s쿽wo i specjalnie dobrane eksponaty z M쿽dzie퓇wego Domu Kultury z Wroc쿪wia stworz wyj켾kow atmosfer, idealn na p撰nojesienne popo퀅dnia i wieczory.

Go턢iem specjalnym by쿪 Magdalena Bia쿮cka, studentka UMiFC w Warszawie.

Wstp wolny.

zdjcie >>>

Organizacja:

Pastwowa Szko쿪 Muzyczna I i II stopnia

Miejski O턳odek Kultury

SPAM2 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Swego nie znacie: spotkanie z archeologiem Jackiem Wysockim

Spotkanie z archeologiem Jackiem Wysockim, promuj켧e ksi굻k pt. „Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze”. Wydawnictwo to jest wynikiem konferencji sprawozdawczej po pierwszym sezonie bada w ramach projektu „Atlas grodzisk Warmii i Mazur”, realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardyna쿪 Stefana Wyszyskiego w Warszawie, ktry zaprosi do wsp車pracy, w ramach interdyscyplinarnych bada, badaczy i liczne instytucje naukowe z ca쿮go kraju. S to: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Wydzia Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu sdzkiego, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie i inne placwki naukowe. Po pierwszym sezonie badawczym zosta쿪 zorganizowana konferencja, ktra mia쿪 nie tylko zaprezentowa wyniki bada terenowych, ale tak풽 ukaza stan bada nad t problematyk, realizowanych rwnie przez inne instytucje na przestrzeni ubieg퀉ch dziesicioleci. Wynikiem prac i referatw prezentowanych w trakcie konferencji jest wydawnictwo, ktre ukaza쿽 si jesieni br. w serii wydawniczej IA UKSW „Archaeologica Hereditas”.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja:

Wojewdzki Urz켨 Ochrony Zabytkw2 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz:  Sara Szymczak i M.A.B.S. 턻i켾ecznie

Sara Szymczak i M.A.B.S. 턻i켾ecznie

zdjcie >>>

Wstp wolny.2 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 10.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Fina IV Midzyszkolnego Konkursu Kold i Pastora쿮k „Koldowania czar”

Do udzia퀅 w IV Midzyszkolnego Konkursu Kold i Pastora쿮k „Koldowania czar”  zaprosili턬y solistw, duety oraz ma쿮 zespo퀉 wokalne do 5 osb. Ka풼 szko녠 reprezentowa tylko jeden wykonawca (solista, duet, zesp車) z danej grupy wiekowej. Wystpy oceniane by퀉 przez komisj konkursow, sk쿪daj켧 si z osb zwi콄anych z olsztysk scen muzyczn: Marta Andrzejczyk, Basia Raduszkiewicz, Ma쿲orzata Wawruk. Wystp laureatw odby si na Scenie Staromiejskiej podczas tegorocznego Jarmarku 쫤i켾ecznego.

Jury przyzna쿽 pi唯 nagrd w trzech kategoriach wiekowych:

kl. I-III szko퀉 podstawowej

kl. IV-VI szko퀉 podstawowej

kl. I-III gimnazjum

Werdykt zostanie odczytany, zgodnie z tradycj, podczas Warmiskiego Jarmarku 쫤i켾ecznego. Dzieci i m쿽dzie zaprezentuj si 12 grudnia 2013 roku o godz. 18:00 na Scenie Staromiejskiej, podczas recitalu pt. „Ca낢 noc pada 턭ieg” w wykonaniu Marty Andrzejczyk z zespo쿮m.

Laureaci (kolejno뜻 przypadkowa):

GIMNAZJUM NR 5:

Tomasz Sobol

Karolina Jastrzbowska,

Angelika Turkowska

Milena Witkowska

Martyna Go녠biewska

KL. III B SZKO즎 PODSTAWOWEJ NR 30:

Patrycja Twarogowska

Oliwia Szypulska

Zuzia Maciejewska

Maja Kamieniecka

Oliwia Czajkowska

KL. IV SPO쥶CZNEGO ZESPO즇 PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO NR 101:

Jan Sza쿸owski

ZESP但 KL. III WANILIOWEJ SPO쥶CZNEGO ZESPO즇 PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO NR 101:

Zosia G퀅chowska

Hubert Sza쿸owski

Igor Karwicki

Kasia Komorowska

Emilia Wachowska

KL. III GIMNAZJUM NR 4:

Aleksandra Radziszewska

Robert Ostoja-Lniski

Agnieszka Kamiska

Aleksandra Wielga

Antonina Kuskowska

Katarzyna Wyszomierska

Organizacja:

Miejski O턳odek Kultury

Spo쿮czny Zesp車 Przedszkolno-Szkolny nr 101

zdjcie >>>3 grudnia

(wtorek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Talk Show:
Gwiazdy Sportu

O sportowych sukcesach i pora퓃ach, karierze, pieni켨zach i zdrowiu sportowcw dyskutowali:

Wstp wolny.

Organizacja:

M쿽dzi dla Olsztyna

zdjcie >>>4 grudnia

(턳oda) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu KOBIEtONY: koncert Basi Raduszkiewicz

W pierwsz 턳od grudnia Basia Raduszkiewicz za턯iewa쿪 utwory, ktrymi zdobywa쿪 nagrody na najwa퓆iejszych festiwalach i konkursach piosenki artystycznej w Polsce. Wykona쿪 najlepsze fragmenty swoich solowych p퀉t i projektw muzycznych, w ktrych uczestniczy쿽 wielu znakomitych muzykw, m.in.: Krzysztof Herdzin, Czarek Konrad, Hadrian Filip Tabcki czy orkiestra Arte dei Suonatori. W programie koncertu znalaz퀉 si piosenki napisane dla niej przez Grzegorza Tomczaka, Piotra Ba퀃roczyka, Tomasza Wachnowskiego i Jarka Kordaczuka. By쿽 to osobiste portfolio, prezentuj켧e rozwj wra퓄iwo턢i artystki i r璨norodno뜻 jej muzycznych fascynacji...

Z Basi wyst켺ili:

Basia Raduszkiewicz

Wykonawczyni z krgu piosenki poetyckiej, laureatka wielu festiwali, z ktrych najwa퓆iejsze to: I nagroda Oglnopolskich Spotka Zamkowych „쫜iewajmy Poezj” w Olsztynie, I nagroda Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie dla twrcy najciekawszego zjawiska scenicznego sezonu, I nagroda Oglnopolskich Spotka 쫜iewaj켧ych Poezj „Recital” w  Siedlcach, I nagroda Studenckiego Festiwalu Piosenki „즭kend” we Wroc쿪wiu, III nagroda Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, udzia w koncercie „Kraina 즑godno턢i” podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn za projekt „Chwile poruszone”.

쫜iewa tzw. piosenki literackie, utwory z nurtu piosenki aktorskiej, ballady, a tak풽 „klasyczn” poezj; wiersze Achmatowej, Baczyskiego, Mi쿽sza, ks. Twardowskiego czy polskich poetek wsp車czesnych. W swoim repertuarze ma te wiersze dla dzieci Tuwima i Brzechwy. Z Basi wsp車pracuj m.in. takie postacie polskiej sceny muzycznej, jak Jarek Kordaczuk, Krzysztof Herdzin, Hadrian Filip Tabcki, Cezary Konrad, Grzech Piotrowski, Pawe Pata, Pawe Stankiewicz, Aureliusz Goliski czy wokalny zesp車 ProForma. Utwory w wykonaniu Basi Raduszkiewicz mo퓆a znale쇗 w wielu kompilacjach wydanych m.in. przez Pomaton EMI, w tym na p퀉tach z serii „Kraina 쿪godno턢i”. Wydane p퀉ty solowe to: „Dzika r璨a”, „Chwile poruszone”, „Safona”, „Ptaki powrotne”, „Dzieci Anio농w”, „Titelituralia”, „Papierek od chaosu”, „Talizmany”, „Czekaj켧 na koniec 턻iata”, „Moja Kraina 즑godno턢i” czy ostatnio wydana p퀉ta dla dzieci „Pstryk! Abecad쿽”.

Zrealizowano przy wsp車udziale finansowym Samorz켨u Miasta Olsztyna.

zdjcie >>>

Wstp wolny.5 grudnia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Jubileusz Bia쿮go Teatru

10 lat nie czerwonego, nie czarnego, a Bia쿮go Teatru, za쿽퓇nego w 2003 roku przez Mart Andrzejczyk, Izabel Klimowicz, Izabel Makowsk, Agnieszk Reimus i Micha쿪 Nowakowskiego. W programie: wystawa multimedialna, 퓓we s쿽wo i interaktywne spotkanie z aktorami.

Wstp wolny.

zdjcie >>>

Zrealizowano przy wsp車udziale finansowym Samorz켨u Miasta Olsztyna.6 grudnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Z cyklu Muzyczne Inhalacje:
Koncerty zespo농w Gorzycki/Gruchot Experimental Psychology i The Cyclists (Bydgoszcz)

Jako pierwszy wyst켺i duet Rafa쿪 Gorzyckiego i Sebastiana Gruchota z projektem Experimental Psychology, a zaraz po nim zesp車 The Cyclists – po낢czenie jazzu, elektronicznej psychodelii i muzyki alternatywnej.

Rafa Gorzycki obecnie zaliczany jest do najwa퓆iejszych, najbardziej twrczych i p쿽dnych muzykw jazzowych, kompozytorw i perkusistw w Polsce i ca쿮j Europie. Jest on stypendyst marsza쿸a woj. kujawsko-pomorskiego 2011 roku, cz쿽nkiem Polskiej Akademii Fonograficznej, artyst nominowanym do nagrody „Fryderyki” w roku 2010. W tym samym czasie kwartet zosta laureatem konkursu Nagrody Polskich Melomanw 2010 Listy Przebojw Programu Trzeciego, w kategorii Free Jazz. Artyst zaproszonym do tego projektu Experimental Psychology jest skrzypek Sebastian Gruchot, Polak od lat mieszkaj켧y w Norwegii. Klasyk, awangardzista, elektronik, ktry na co dzie gra muzyk elektroniczn i wsp車czesn. Wsp車czesna muzyka improwizowana, nazywana jeszcze jazzem oraz kameralistyka i elektronika XX i XXI wieku, uzupe쿻iaj si od niedawna, przenikaj i wci굻 inspiruj.

The Cyclists powsta latem 2006 roku z inicjatywy Wojtka Wo펝iaka, basisty i wsp車za쿽퓓ciela grupy Variete, dla ktrej komponowa i wykonywa muzyk w latach 1983-2006. Autor muzyki do wszystkich wydanych p퀉t zespo퀅, wsp車pracowa i nagrywa z wieloma muzykami, m.in. z Andrzejem Przybielskim i Miko쿪jem Trzask. Laureat wielu festiwali muzycznych w kraju i za granic. Poszukuj켧 nowej, otwartej muzyki, postanowi odej뜻, zak쿪daj켧 now free beatow formacj The Cyclists. Zaprosi do wsp車pracy do턻iadczonych muzykw, z ktrymi wielokrotnie wystpowa na scenie: Jacka Buhla – pierwszego perkusist Variete (w latach 1984-1988). Jacek p撰niej tworzy w zespole Trytony i Syfon, nagrywaj켧 kilka interesuj켧ych p퀉t. Na instrumentach klawiszowych gra Daniel Mackiewicz, ktry udziela si rwnie w Variete na ostatniej p퀉cie, na co dzie graj켧y w Sing Sing Penelope i Sami Szamani. W grupie gra rwnie dy퓎rny DJ bydgoskiego podziemia, wsp車twrca wielu projektw, za쿽퓓ciel unpopularrecords – Grzanko Muzykant. Okazjonalnie wsp車pracuje Tomek Glazik.

zdjcie >>>7 grudnia

(sobota) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3, sala 204

Warsztaty pt. „Talent. Odkryj siebie”

Zajcia pozwol inaczej spojrze na swj indywidualny, twrczy potencja. Sprawd si!

Prowadzenie: Anna Kulas i Monika Salmanowicz

Wstp wolny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: Informacja Kulturalna MOK7 grudnia

(sobota) godz. 20.20, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

PechaKucha Night vol. 4

Unikatowy sposb publicznych prezentacji w formule 20 slajdw, po 20 sekund ka풼y, ktry zaciekawia, inspiruje i bawi. Temat dowolny! Zg쿽 si!

Wstp wolny.

zdjcie >>>8 grudnia

(niedziela) godz. 13.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur:
Uroczysty koncert pt. „Portret kompozytorski” Bernarda Chmielarza

Wyst켺i  zesp車 Pro Musica Antiqua w sk쿪dzie:

Leszek Szarzyski – flet

Jerzy Szafraski – obj

Roman Ku펝iak – fagot

Kaori Okuzumi – fortepian

Julia Karlova – sopran

Agnieszka Dziewulska-Paw쿽wska – mezzosopran

W programie prawykonanie 턻iatowe suity „Muzyczne Pejza풽 Warmii i Mazur” oraz wyk쿪d dra hab. Stanis쿪wa Czachorowskiego, prof. UWM pt. „Co tak naprawd wynika z ochrony 턳odowiska?”.

Wstp wolny.

zdjcie >>>8 grudnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Grupy Wokalnej „Moderato” pt. „Przy kominku”

W programie:

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

Przy fortepianie: Damian Micha쿽wski

Zesp車 Wokalny „Moderato” powsta w kwietniu 1984 roku w Olsztynie. Pocz켾kowo by쿪 to grupa 풽ska, wywodz켧a si z chru Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Olsztyn”, p撰niej do낢czyli tak풽 m轅czy펝i – rwnie z zespo퀅 „Olsztyn”, a tak풽 z chru olsztyskiej rozg쿽턭i Polskiego Radia. Od pocz켾ku piecz nad zespo쿮m sprawuje W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz, ktry opracowuje muzycznie wszystkie prezentowane przez chr pie턭i i jednocze턭ie komponuje nowe utwory. Na fortepianie, rwnie od 1984 roku, akompaniuje zespo쿽wi Alina Malinowska. Repertuar Moderato to przede wszystkim koldy, pie턭i patriotyczne, wojskowe, ludowe oraz przedwojenne i wsp車czesne przeboje muzyki rozrywkowej. W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz dba o to, by piosenki chru by퀉 melodyjne, 쿪two wpadaj켧e w ucho, o niebanalnych tekstach. Zesp車 wykonuje m.in. pie턭i Bu쿪ta Okud풹wy, Jerzego Petersburskiego, sporo te W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, ktry swoje kompozycje opiera czsto na wierszach Marii Zientary-Malewskiej czy Juliana Tuwima.

Wstp wolny.

zdjcie >>>9 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz: koncert zespo퀅 Hanimal (Warszawa)

fot. M. Lubieniecki

Koncert zespo퀅 Hanimal (Warszawa)

zdjcie >>>

Wstp wolny.10 grudnia

(wtorek) godz. 13.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie dla kobiet w Klubie MotkiMatki

Nauka robtek rcznych na drutach i szyde쿸u, szycia i… 퓓cia. Mamy, singielki i wszystkie zainteresowane kobiety zapraszamy na spotkanie z innymi kobietami, przy motkach z w농czk, herbacie i wsplnej pogawdce. Klub MotkiMatki to inicjatywa s퀅엽ca wymianie do턻iadcze i umiejtno턢i, wzajemnym wspieraniu, mwieniu i s퀅chaniu.

Wstp wolny.

Organizacja:

Centrum Sztuk Wizualnych MOK

Akademia Trzeciego Wieku przy MOK

zdjcie >>>11 grudnia

(턳oda) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Olsztynianie:
Bohdan G퀅szczak – cz쿽wiek teatru

Spotkanie z Bohdanem G퀅szczakiem – re퓓serem, pedagogiem, aktorem i dyrektorem s퀉nnej Olsztyskiej Pantomimy G퀅choniemych.

Wstp wolny.

zdjcie >>>13 grudnia

(pi켾ek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Obrazy” – wernisa wystawy prac Marcina Sobczyka

Rze펉ienie jest najbli퓋z mi form wypowiedzi. Jestem rze펉iarzem i to rzutuje na moje malarstwo, dlatego obrazy malowane przeze mnie s fakturalne. Powierzchnie moich p농cien nak퀅wam, szlifuj, tn, nak쿪dam impasty, podpieram si laserunkiem. Aby mc tak malowa, stworzy쿮m specjalny rodzaj metalowych napinaczy oraz technologi odpowiedniego wzmacniania p농tna, aby podobrazia mog퀉 „wytrzyma” tak prac.

Malarstwo jest dla mnie aktywno턢i podobn do tej, jak niesie ze sob rytua czy modlitwa. W czasie malowania staj si bardziej instrumentem ni twrc. 쫤iadomie pozwalam, aby tematyka moich obrazw wynika쿪 bardziej z procesu twrczego, ni펚i z za쿽풽 intelektualnych. Konsekwencj tego jest np. odej턢ie od cykli, atomizacja pracy z materia쿮m, odsuwanie puenty, balansowanie midzy pojciami: przedstawione – nieprzedstawione. Moje 턻iaty, moje obrazy – wdrwki tak w쿪턭ie powstaj. Moim celem, moj „Itak” jest zachowanie lekko턢i i naturalno턢i tworzenia.

Obrazy przedstawione na wystawie to w wikszo턢i prace powsta쿮 w ci켫u ostatnich dwch lat, a tak풽 niewystawione dot켨, wcze턭iejsze obrazy. Wykorzystuj켧 specyfik tego pomieszczenia, pocitego pionami i poziomami, zdecydowa쿮m si na wyre퓓serowanie kolekcji przekrojowej, eklektycznej i, w konsekwencji tego, bardzo osobistej. Licz na to, 풽 owo pocicie kolekcji stworzy specyficzne napicie, fragmentacj i stopniowanie, i by mo풽 tak powsta쿪 literacka motoryka wy쿽ni jak굡 puent.

Marcin Sobczyk

Marcin Sobczyk

Urodzi si w 1965 roku. Absolwent Pastwowej Wy퓋zej Szko퀉 Sztuk Plastycznych w Gdasku. W 1994 roku uzyska dyplom z rze펉y w pracowni prof. Edwarda Sitka, z aneksem z ceramiki w pracowni prof. Henryka Luli. Po ukoczeniu studiw zdoby uprawnienia do pracy dydaktycznej, kocz켧 Studium Podyplomowe przy Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu. W latach 1996-1998 prowadzi zajcia z ceramiki artystycznej i rze펉y w Pastwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie. Od 1999 do 2003 roku uczy rze펉iarstwa studentw Katedry Sztuk Piknych Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. Kolejne siedem lat pracowa jako nauczyciel rze펉y w olsztyskim Pastwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Jego prace znajduj si w zbiorach prywatnych w Polsce i za granic. Zajmuje si malarstwem, sgraffito, rze펉. Mieszka i tworzy w Olsztynie.

zdjcie >>>13 grudnia

(pi켾ek) godz. 17.30, Informacja Kulturalna MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Moje miasto jest ciekawe”
– wernisa pokonkursowej wystawy prac dzieci i m쿽dzie퓓 z olsztyskich szk車

Wstp wolny.

zdjcie >>>14 grudnia

(sobota) Stare Miasto

Polecamy po s켽iedzku: V Warmiski Jarmark 쫤i켾eczny

Kramy, wystpy, koncerty, spotkania ze 쫤itym Miko쿪jem, wsplne koldowanie i inne atrakcje...

Wstp wolny.16 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu:
Koncert z udzia쿮m studentw Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego
pt. „Chwalmy Dziecin”

Wykonawcy:

Arciszewska Emilia

Cybula Krzysztof

Giedo Kinga

Ka펛ierczyk Laura

Kit쿽wska Emilia

Milewska Marta

Nichczyska Marta

Petrykowski Szymon

Poca퀅jko Krzysztof

Zesp車 ukraiski: Kowyk Micha, Waraksa Antoni, Sydor Krzysztof,

Bryl Andrzej, S쿪wiski Mateusz, Czura Micha, Bohun Martyn

Zesp車 wokalny Ma Non Troppo

Program:

Wstp wolny.

zdjcie >>>16 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz
Ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej oraz koncert 턯iewanek codziennych i pie턭i nabo퓆ych

„Prezenty”, czyli ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej w towarzystwie muzycznym cymba농w oraz koncert 턯iewanek codziennych i pie턭i nabo퓆ych wielokulturowych Mazur w wykonaniu grupy 턯iewaczej ze Szczytna i okolic, przy akompaniamencie cymba농w, liry korbowej, skrzypiec, klarnetu, fletw...

Wstp wolny.

Dofinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zdjcie >>>20 grudnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Z cyklu Spotkanie z globtroterem:
Wspomnienia Krzysztofa Sobczaka z Jungle Marathon 2013

Go턢iem spotkania by Krzysztof Sobczak – pierwszy Polak, ktry przebieg najtrudniejszy bieg 턻iata. Opowiada m.in. o brazylijskiej d퓎ngli, jej ekstremalnych warunkach i mieszkacach. W programie ponadto projekcja filmu Piotra Pacewicza,  zrealizowanego podczas Jungle Marathon 2013.

Wstp wolny.

zdjcie >>>29 grudnia

(niedziela) godz. 17.00, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11

Ogrzewamy serduszka
– koncert kold na rzecz szko퀉 przy Szpitalu Dziecicym w Olsztynie

Ogrzewa pop-gospelowy zesp車 Trzecia Godzina Dnia – jeden z najbardziej znanych i najd퀅풽j dzia쿪j켧ych zespo농w w Polsce, wykonuj켧ych muzyk z chrze턢ijaskim przes쿪niem. W jego sk쿪d wchodzi dwudziestoosobowy chr, zesp車 instrumentalny i grono solistw, a repertuar opiera si na kompozycjach dyrygenta Piotra Nazaruka. Koncerty grupy s nie tyle form prezentacji artystycznej, co „ubran w d펧iki” modlitw. Bowiem gospel to nie tylko gatunek muzyczny, lecz przede wszystkim Dobra Nowina o Jezusie.

Bilety w cenie 20 z do kupienia

w Galerii Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25 (wtorek-niedziela, 11.00-17.00)

w Spichlerzu MOK, ul. Piastowska 13 (poniedzia쿮k-pi켾ek, 11.00-19.00)

w biurze RUSS Kortowo (DS2), ul. Kanafojskiego 1

zdjcie >>>

Patronat honorowy: JM Rektor UWM Ryszard Grecki

Organizacja:

Uniwersytet Warmisko-Mazurski31 grudnia

(wtorek) godz. 23.00-1.00, pl. Jana Paw쿪 II (przed Ratuszem)

Miejski Sylwester przed Ratuszem

W programie: energetyczne sety Dj-a Matsona i videoteka, czyli teledyski sprzed lat miksowane z najnowszymi hitami, filmowe wspomnienia z 2013, 퓓czenia Prezydenta Olsztyna oraz pokaz fajerwerkw.

Wstp wolny.

zdjcie >>>

Wsp車organizacja:

Miejski O턳odek Kultury

Rada Uczelniana Samorz켨u Studenckiego UWM

Sponsorzy: MPEC, Arbet Investment Group, Olterm